training examencommissies

TRAINING

Examencommissies in het voortgezet onderwijs

Met deze training brengen wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. De training is bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen).

Resultaat training 

Na deelname aan de training:

  • bent u op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving;
  • heeft u inzicht in de wettelijke kaders om in de praktijk adequaat invulling te geven aan de uitvoering van de wettelijke taken van de examencommissie;
  • kent u de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de examencommissie;
  • heeft u zicht op de kwaliteit van de schoolexamens;
  • heeft u handvatten voor het opstellen van een jaarplan, het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van de schoolexamens en het uitbrengen van verbetervoorstellen t.a.v. de toetskwaliteit;

Voor wie 

De training is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en leden van examencommissies in het voortgezet onderwijs.

De experts

De training wordt verzorgd door onze zeer ervaren lead auditoren. Onder andere onze adviseurs Heleen Hanssens en Olga de Bas treden op als trainer.

Maatwerk

In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken school/scholen. Casuïstiek loopt als een rode draad door de training en wordt gebruikt bij de verwerkingsopdrachten die onderdeel uitmaken van de training. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever duurt de training een of twee dagen.

Kosten

De investering voor deelname aan de training bedraagt € 749,- per persoon. Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en een gezamenlijke lunch, en exclusief BTW.

Mogelijkheden

 De training wordt zowel via open inschrijving als InCompany aangeboden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Olga de Bas (olga.de.bas@hobeon.com).