Quickscan duurzame ontwikkeling

Bent u nieuwsgierig hoe uw onderwijsinstelling/opleiding ervoor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling? Doe hier de korte test!

Deze quickscan bevat 20 vragen. Na het beantwoorden ontvangt u per email een overzicht van uw antwoorden. Tevens ontvangt u telefonisch of per email een eerste feedback op de resultaten.

Velden met een * zijn verplicht


Vraag 1.
Het College van Bestuur van deze instelling neemt duurzame ontwikkeling t.a.v. organisatie, onderzoek en onderwijs serieus: het is bij hen niet alleen woorden maar ook daden.

Antwoorden vraag 1: *

Vraag 2.
Er wordt intern regelmatig gecommuniceerd over duurzame ontwikkeling binnen deze onderwijsinstelling.

Antwoorden vraag 2: *

Vraag 3.
De onderwijsinstelling voert concreet beleid op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Antwoorden vraag 3: *

Vraag 4.
De richtlijnen voor duurzame bedrijfsvoering en interne milieuzorg worden goed nageleefd door personeel en studenten.

Antwoorden vraag 4: *

Vraag 5.
Onze onderwijsinstelling beschikt over medewerkers die zeer deskundig zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 5: *

Vraag 6.
De onderwijsinstelling heeft (inter)nationaal aanzien op gebied van onderzoek naar duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 6: *

Vraag 7.
Bij het opleidingsmanagement is aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 7: *

Vraag 8.
In het curriculum van de opleiding is duurzame ontwikkeling ingebed in logische relatie tot het vakgebied/de discipline.

Antwoorden vraag 8: *

Vraag 9.
Ik ben goed op de hoogte van duurzaamheidsaspecten in mijn eigen vakgebied.

Antwoorden vraag 9: *

Vraag 10.
De inhoudelijke expertise m.b.t. duurzame ontwikkeling die wordt opgedaan in onderzoek of externe dienstverlening komt ten goede aan het onderwijs van deze opleiding.

Antwoorden vraag 10: *

Vraag 11.
Het opleidingsmanagement stimuleert haar medewerkers actief om zich bij te scholen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 11: *

Vraag 12.
Duurzame ontwikkeling is bij ons meer dan een specialisme: het is bij ons breed in het curriculum ingebed, behelst de drie P’s en wordt zelfs interdisciplinair aangepakt.

Antwoorden vraag 12: *

Vraag 13.
De opleiding leidt studenten op die een bijdrage kunnen leveren aan innovaties op het gebied van duurzame ontwikkeling of verdere inbedding daarvan in de samenleving.

Antwoorden vraag 13: *

Vraag 14.
Bij de beoordeling van studentenprojecten/stages/afstudeeropdrachten/scripties wordt aandacht voor duurzame ontwikkeling als inhoudelijk criterium meegenomen.

Antwoorden vraag 14: *

Vraag 15.
Ethiek is een onderdeel van de opleiding.

Antwoorden vraag 15: *

Vraag 16.
Binnen de organisatie van de opleiding is een structuur gecreëerd waardoor debat en expertise-uitwisseling met de ‘buitenwereld’ over duurzame ontwikkeling plaatsvindt.

Antwoorden vraag 16: *

Vraag 17.
Het opleidingsmanagement stimuleert haar medewerkers een bijdrage te leveren aan een duurzame bedrijfsvoering.

Antwoorden vraag 17: *

Vraag 18.
Toekomstige werkgevers van afgestudeerden van deze opleiding weten dat er binnen de opleiding veel aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 18: *

Vraag 19.
De afgestudeerden van deze opleiding beschikken over voldoende vaardigheden en methoden & technieken m.b.t. duurzame ontwikkeling.

Antwoorden vraag 19: *

Vraag 20.
Wilt u per email of per telefoon op de hoogte gebracht worden van de resultaten.

Antwoorden vraag 20: *