Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)

AISHE Audit

AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader op opleidingsniveau voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt de opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Dit keurmerk kan bij voldoende niveau (minimaal drie ‘sterren’) bovendien gebruikt worden om een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aan te vragen.

Onder leiding van een auditteam van Hobéon wordt beoordeeld hoe ver de opleiding gevorderd is met de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek en organisatie. AISHE kijkt in dit verband naar verschillende onderdelen van de opleiding, zoals visie en beleid, personeel, onderwijs en onderzoek, afgestudeerden en innovaties. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. De auditvorm is altijd maatwerk en in overleg met de opleiding worden afspraken gemaakt over de meest toepasselijke werkwijze.


Een AISHE audit kan leiden tot het behalen van een Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Het keurmerk wordt uitgereikt op een niveau van één tot vijf sterren. Met het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs profileert u zich als opleiding op het gebied van integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Het keurmerk wordt toegekend aan een opleiding. In sommige gevallen kunnen verschillende opleidingen in één audit beoordeeld worden. Een keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is drie jaar geldig. Als een opleiding het keurmerk wil behouden, vindt er na maximaal drie jaar hercertificatie plaats. Uitgebreide informatie omtrent het Reglement van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs kunt u opvragen bij Fokke Brouwer via (070) 30 66 800. Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die reeds een nulmeting hebben gedaan of het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs hebben behaald.

 • Overzicht opleidingen met keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs
  InstellingOpleiding/Sector Kwalificatie Afgiftedatum
  Avans Hogeschool          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bouwkunde, Tilburg, Den Bosch 3 19-mrt-18
  Bouwtechnische Bedrijfskunde 2 09-feb-15
  Civiele Techniek, Tilburg, Den Bosch 3 19-mrt-18
  Ruimtelijke ontwikkeling, Tilburg 3 19-mrt-18

  Advanced Business Creation

  3 21-jul-15

  Small Business en Retail Management

  3 21-jul-15

  Bestuurskunde, Voltijd, Den Bosch

  2 21-jul-15

  Integrale Veiligheidskunde (Voltijd, Den Bosch en Breda)

  2 21-jul-15

  Bedrijfskunde MER (Den Bosch)

  2 17-sep-15

  Human Research Management
  (Den Bosch)

  2 17-sep-15

  Leraar Basis onderwijs

  2 24-sep-15

  Commerciële Economie

  2 19-okt-15

  Small Business en Retail Management

  2 19-okt-15

  Werktuigbouwkunde

  2 27-okt-15

  Elektrotechniek

  2 27-okt-15

  Mechatronica

  2 24-mrt-16

  Accountancy, Den Bosch

  2

  Bedrijfseconomie, Den Bosch

  2 26-nov-15

  Communicatie

  2 24-nov-15

  Commerciële Economie, voltijd

  2 07-dec-15

  International Business an Luanguages, voltijd

  2 07-dec-15

  International Business and Management, Breda

  2 15-dec-15

  Accountancy, Breda

  2 07-jan-16

  Bedrijfseconomie, Breda

  2 07-jan-16

  Bedrijfskunde MER, Breda

  2 07-jan-16

  Human Resource Management, Breda

  2 07-jan-16

  Technische Bedrijfskunde, Breda-Tilburg

  2 25-jan-16

  Business-IT & Management, Breda-Tilburg

  2 25-jan-16

  Technische Informatica, Breda-Tilburg

  2 25-jan-16

  Informatica, Breda-Tilburg

  2 25-jan-16

  Communication en Multimedia Design, Den Bosch

  2 01-feb-16

  Informatica, Den Bosch

  2 01-feb-16

  Werktuigbouwkunde, Den Bosch

  2 01-feb-16

  Technische Bedrijfskunde, Den Bosch

  2 01-feb-16

  Elektrotechniek, Den Bosch

  2 01-feb-16

  Culturele en Maatschappelijke Vorming, Breda

  2 15-feb-16

  Maatschappelijk Werk en Dienstverleging, Breda

  2 15-feb-16
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Breda 2 15-feb-16
  Culturele en Maatschappelijke Vorming, Den Bosch 2 15-feb-16
  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Den Bosch 2 15-feb-16
  Sociale Pedagogische Hulpverlening, Den Bosch 2 15-feb-16
  Verpleegkunde, Breda 2 03-mrt-16
  Fysiotherapie, Breda 2 03-mrt-16
  Mens en Techniek, Breda 2 03-mrt-16
  Communication & Multimedia Design (ACUE) 2 26-mei-16
  Commerciële Economie, inclusief Sportmarketing    2 25-jan-17
  Marketing Management (AD)    2 25-jan-17
  Small Business en Retail Management    2 25-jan-17
  Small Business en Retail Management (AD)    2 25-jan-17
  Communicatie 2 25-jan-17
  Bedrijfskunde-MER 2 25-jan-17
  Bedrijfskunde (AD) 2 25-jan-17
  Financiële Dienstverlening (AD)    2 25-jan-17
  Accountancy 2 25-jan-17
  Accountancy (AD) 2 25-jan-17
  Bedrijfseconomie    2 25-jan-17
  Human Resource Management 2 25-jan-17
  Human Resource Management (AD)    2 25-jan-17
  Management in de Zorg 2 25-jan-17
  Management in de Zorg (AD) 2 25-jan-17
  Juridisch Hogeschool Avans & Fontys
  HBO-rechten
  2 20-apr-17
  De Haagse Hogeschool

  Facility Management

  2 13-jun-13
  Hanzehogeschool Groningen

  Instituut voor Bedrijfskunde

  3 20-feb-14

  Instituut Facility Management

  2 11-jun-14
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)   

  Bouwkunde

  4 11-mrt-14

  Civiele Techniek

  4 11-mrt-14
  Logistiek en Economie 3 28-feb-14
  Industrieel Product Ontwerpen 2 12-jun-14
  Facility Management 3 08-jul-14
  Werktuigbouwkunde 2 24-jul-14
  Hogeschool Rotterdam International Business and Management Studies 3 10-jun-15
  Hogeschool Utrecht Technische Bedrijfskunde 3 18-mrt-14
  Marnix Academie Opleiding tot leraar basisonderwijs 3 31-okt-12
  Stenden International Hotel Management 3 06-sep-13
  International Tourism Management 4 10-apr-17
  Leisure Management 3 10-apr-17
  Hogeschool Van Hall Larenstein   Milieukunde 3 11-nov-15
  Kust- en Zeemanagement 3 14-okt-16
  Bos- en Natuurbeheer 3 11-jan-17
  Land- en Watermanagement 3 14-dec-17
  International Development Management 3 30-jan-18
  Diermanagement 3 07-feb-18

  Dier- en veehouderij en 
  Tuin- en  akkerbouw

  3 26-mrt-18
  Hogeschool Van Hall Larenstein
  NHL Stenden
  Chemie, Chemische Technologie 2 26-mrt-18

Nulmeting

Veel opleidingen kiezen bij de voorbereiding op een AISHE audit voor het uitvoeren van een nulmeting door een adviseur van Hobéon. Een nulmeting bestaat uit het uitvoeren van een begeleide zelfevaluatie met behulp van de consensus gespreksmethode. In een gezamenlijk gesprek bepaalt de opleiding samen met de adviseur waar zij op dit moment staat, welke ambitie zij heeft en hoe deze te verwezenlijken. 

De methode is zeer geschikt voor het creëren van draagvlak binnen de opleiding en voor het uitwerken van een visie en doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en het vormt daarmee een goede basis voor een plan van aanpak.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, de AISHE audit en/of de uitvoering van een nulmeting, neemt u contact op met Fokke Brouwer via (070) 30 66 800.

Het beoordelingskader AISHE 2016 treft u hiernaast bij Downloads. Dit is een revisie van het beoordelingskader AISHE 2012.

Lees meer over deze revisie.