Interne auditoren in het onderwijs

Als onderdeel van de kwaliteitscyclus van een school, opleiding of onderwijsinstelling zijn interne audits een veel gebruikt instrument, onder meer als voorbereiding op een opleidingsaccreditatie, instellingstoets of inspectieonderzoek of als onderdeel in de eigen kwaliteitscyclus van de instelling. Hobéon geeft trainingen voor aankomende en ervaren auditoren in het po, vo, mbo en hbo die meewerken aan interne audits. Indien gewenst kan certificering volgen.

Interne auditoren treden op bij de interne beoordeling van opleidingen, clusters van opleidingen en instellingen. Deze interne audits leveren bruikbare informatie op waar het management zijn bedrijfsvoering op aan kan passen, het functioneren van de organisatie mee kan verbeteren en de onderwijskwaliteit kan verhogen. Kennis van beoordelingskaders en ervaring met auditen zijn vereisten voor een goede audit.  

Hobéon biedt als specialist in kwaliteitszorg voor het onderwijs trainingen voor interne auditoren. Gedurende deze trainingen leren de deelnemers – docenten, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokkenen - om een interne audit uit te voeren of zich daarin verder te specialiseren.

Opzet training

De training is opgezet als een competentiegerichte interne training voor nader in te delen groepen, bijvoorbeeld beginnende auditoren, ervaren auditoren en voorzitters van auditteams. De inhoud van de training is gericht op het verwerven van kennis over en inzicht in het auditproces, het beoordelingskader en de standaarden/criteria die van toepassing zijn.

Veel accent ligt op het zelf oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van de auditor op grond van aan de praktijk ontleende casuïstiek. De training bevat globaal de volgende onderdelen:

  • Inleiding over kwaliteit en kwaliteitssystemen, inclusief de PDCA-cyclus.
  • Achtergrond en uitwerking van het beoordelingskader dat van toepassing is.
  • Theoretische en praktische achtergronden bij auditing.
  • Rollen en taken (leden van) auditteam.
  • Gespreksvaardigheden.
  • Rapportagevaardigheden.

Aanvullend op de training organiseert Hobéon terugkomdagen waarin opgedane ervaringen en actuele ontwikkelingen in de beoordelingssystematiek en het beoordelingskader aan de orde komen.   

Maatwerk

In de training wordt gebruik gemaakt van realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken instelling en opleiding(en). Vooraf krijgen de deelnemers de documentatie toegezonden om zich in te lezen op de casus. Deze casus loopt/lopen als rode draad door de hele training heen en wordt ook gebruikt bij het oefenen van de auditvaardigheden. Uiteraard komen ook andere voorbeelden aan de orde uit de auditpraktijk van Hobéon en waar van toepassing die van de deelnemers.

Met bovengenoemde inhoudselementen als basis, wordt de inhoud van deze Interne Auditor Training  in overleg met de opdrachtgever bepaald. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever, duurt de training 1 of 2 dagen.

Persoonscertificering

Na de training kan de intern auditor een persoonscertificeringstraject ingaan. Via deze certificering toont een interne auditor naar buiten toe aan vakbekwaam te zijn en te blijven op het gebied van kwaliteitszorg en auditvaardigheden. Deze vakbekwaamheid wordt aangetoond door de gevolgde  (basis)training(en), de opgedane ervaring en de competentieontwikkeling periodiek te laten beoordelen.  

Meer informatie of een offerte opvragen

Nieuwsgierig geworden of wilt u een verkennend gesprek voeren over de training en certificering van interne auditoren? Neem via (070) 30 66 800 contact op met Ruud van der Herberg (r.vdherberg@hobeon.nl) of Hans Stoltenborg (g.stoltenborg@hobeon.nl).

 

Algemene informatie over de persoonscertificering van Hobéon is te vinden op onze persoonscertificeringspagina.