Change Agent Training

Duurzame ontwikkeling vraagt om een verandering van ‘de manier waarop we dingen doen’. Draagvlak voor deze verandering binnen de organisatie is daarvoor onontbeerlijk. Deelnemers aan deze training leren op te treden als change agents binnen hun organisatie. Dit kan een opleiding zijn, een instituut of faculteit of de organisatie als geheel.

De deelnemers vormen een intern ambassadeursnetwerk en leren met behulp van verschillende kaders de gewenste verandering in gang te zetten. Na afloop van de training kunnen deelnemers een nulmeting uitvoeren met behulp van AISHE, Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education, zijn zij bekend met het theoretisch kader van duurzame ontwikkeling en MVO en hebben zij inzicht in hun eigen en andermans drijfveren op dit terrein.

De training wordt altijd op maat gemaakt en kan bijvoorbeeld bestaan uit 3 of 4 trainingsdagen, verspreid over enkele maanden, waarin de deelnemers tussen de trainingsdagen aan de slag gaan de gewenste verandering in gang te zetten.

Contact

Voor meer informatie over de Change Agent Training, kunt u contact opnemen met Fokke Brouwer of bel naar (070) 30 66 800.