Testimonials validering examens mbo

Vanaf 1 augustus 2018 maakt het mbo gebruik van valide exameninstrumenten. Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen.

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG
Marc Zwamborn, teamleider
Michel Wouters, directeur

Uit de eindrapportage van Hobéon blijkt niet alleen dat wij voldoen aan de norm en alles op orde is, ook is er waardering voor de wijze waarop wij processen inrichten en afstemmen en hoe we samenwerken met scholen- en werkveld.

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni 2021 weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek in de vorm van audits gebeurt eens in de drie jaar. Uit de eindrapportage van Hobéon blijkt niet alleen dat beide organisaties voldoen aan de norm en alles op orde is. Ook is er waardering voor de wijze waarop het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG processen inrichten en afstemmen, en hoe er met het scholen- en werkveld hierin wordt samengewerkt. 

“Hobéon heeft de bundeling van onze samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs prima beoordeeld'', aldus Marc Zwamborn van STeAG.
“Trots en blij ben ik met dit resultaat”, zegt directeur Michel Wouters van Consortium Beroepsonderwijs. “Vooral de waarderende opmerkingen die in het rapport staan doen mij deugd''.