Testimonial externe beoordeling kenniscentra

Kenniscentrum Marian van Os, Centrum voor Ondernemerschap
Hanzehogeschool Groningen

Dr. Hugo Velthuijsen 
Directeur

De visitatie is door een kundige commissie voorbereid en de site visit is op prettige doch scherpe wijze uitgevoerd.

De externe beoordelingen van kenniscentra bij de Hanzehogeschool Groningen vinden elke zes jaar plaats in een onderzoeksvisitatie gebaseerd op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek. Voor de uitvoering van deze visitaties maakt de Hanze gebruik van de diensten van Hobéon.  

De meest recente onderzoeksvisitatie was die bij het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. Dit kenniscentrum richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers. Als het over ondernemerschap gaat, zijn we dé kennispartner voor het midden- en kleinbedrijf en zorgen we voor meer en betere ondernemers in de regio en daarbuiten.

Omdat Hobéon al meerdere onderzoeksvisitaties bij de Hanze heeft uitgevoerd wisten we bij de start van het traject goed wat we konden verwachten. De visitatie is door een kundige commissie voorbereid en de site visit is op prettige doch scherpe wijze uitgevoerd. De visitatie leidde tot een helder en goed onderbouwd rapport, waar wij erg tevreden mee zijn. We kunnen ons goed vinden in de gehanteerde werkwijze en het oordeel van de commissie.

Een belangrijke aanbeveling van de commissie is om de komende jaren te blijven nadenken over de gewenste profilering, in aansluiting en verbinding met de bedrijven, de overheden, studenten, opleidingen en met andere hogescholen en ROC’s in de regio. Deze aanbeveling nemen wij over.

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap zal de komende jaren zijn bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie van het regionale bedrijfsleven voortzetten en versterken. De aanbevelingen en conclusies in het visitatierapport zien wij daarvoor als een goede basis.

.