Blog

SDGs, wat kun je ermee?

Op 13 mei verzorgde ik samen met Inge Ville de masterclass SDGs, wat kun je ermee? Samen met de deelnemers hebben wij de SDG-agenda verkend en spraken wij over de mogelijkheden en uitdagingen voor het onderwijs. Zo bespraken we de kenmerken van de duurzame ontwikkelingsdoelen en wat die betekenen voor het onderwijs. Wij zijn ingegaan op de belangrijke kenmerken van de SDG-agenda. 

Op 13 mei verzorgde Marvin Leerdam en Inge Ville de masterclass SDGs, wat kun je ermee? Samen met de deelnemers hebben wij de SDG-agenda verkend en bespraken wij de mogelijkheden en uitdagingen voor het onderwijs. Zo bespraken wij de kenmerken van de duurzame ontwikkelingsdoelen en wat die betekenen voor het onderwijs. Wij zijn ingegaan op de belangrijke kenmerken van de SDG-agenda. 

Afbeelding verwijderd. De deelnemers deelden welke activiteiten nu al binnen hun opleidingen op gebied van duurzaamheid plaatsvinden en in hoeverre dat past binnen de SDG-agenda. Voor de uitwerking in de onderwijspraktijk bespraken wij een aantal aansprekende voorbeelden van hogescholen. Concreet hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over hoe laat je de SDG’s terugkomen in het curriculum, welke competenties zijn van belang voor een startend SDG-bekwame professional, welke verandervraagstukken zijn relevant voor het onderwijs en hoe maak je gebruik van de kracht van studenten. Wat betreft de kracht van studenten: wij spraken over de oprichting van green offices, deelname aan sustainabul en deelname aan diverse wedstrijden/challenges. De masterclass gaf ook uitleg over de diverse hulpmiddelen op het gebied van Duurzaam Hoger Onderwijs. Denk hierbij aan een SDG-nulmeting en ons beoordelingskader SHE. Belangrijk bij de implementatie van de SDG-agenda is de samenwerking met andere partijen zoals het werkveld en partijen binnen het onderwijsveld. Welke partners zijn interessant en welke bijdrage zij zouden kunnen leveren is ook aan bod gekomen. Kortom het was een waardevolle en duurzame sessie.

Wil je meer weten over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Lees dan mijn eerdere blog: 'Studenten willen duurzaam onderwijs.'