Werken onder overdruk

Werken onder overdruk is werk waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en arbeid in de hyperbare geneeskunde. Het werk is niet zonder gevaar en risico, daarom mag u dit alleen verrichten als u officieel gecertificeerd bent. Zo stelt het Arbeidsomstandig-hedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hobéon is sinds 30 augustus 2018 aangewezen door SZW en geeft deze certificaten van vakbekwaamheid af.

VakbekwaamheidCertificatie-eisenTarievenAanmeldenApplicationOpleidingsinstellingenDownloadsMeer informatieRegisterDivers

  • Marktconforme vaste tarieven
  • Klantvriendelijk, betrokken en persoonlijk
  • Specialistische kennis

Vakbekwaamheid

Een duikteam bestaat altijd uit een duiker, een duikploegleider (duikmedisch begeleider) en een reserveduiker. Deze deskundigen moeten met een certificaat van vakbekwaamheid aantonen dat zij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken. Hobéon geeft deze certificaten af voor duikarbeid, duikploegleider en duikmedisch begeleider als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema. Deskundigen (certificaathouders) staan in het openbaar register SWOD.

Certificatie-eisen 

Voor certificatie worden eisen gesteld aan:

  • beroepsopleiding (certificaat duikarbeid, duikploegleider of duikmedisch begeleider)
  • werkervaring (n.v.t. voor duikmedisch begeleider)
  • portfolio (logboek)

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2020

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag. Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Tarieven zijn exclusief BTW.

Downloads

Certificatiehandleiding duikarbeid initieel  (pdf)
Certificatiehandleiding duikarbeid hercertificeren (pdf)
Certificatiehandleiding duikmedisch begeleider initieel en hercertificeren  (pdf)
Certificatiehandleiding duikploegleider initieel  (pdf)
Certificatiehandleiding duikploegleider hercertificeren  (pdf)
Certificatiehandleiding portfolio-onderzoek WOD DA/DPL    (pdf)
WOD Duikarbeid (pdf)
WOD Duikmedische begeleider (pdf) 
WOD duikbploegleider (pdf)
WOD Toetsplan-versie 4.2   (pdf)
Aanvraagformulier certificatie  (pdf)
Aanvraagformulier portfolio onderzoek  (pdf)
Applicationform certification  (pdf)
Applicationform portfolio check  (pdf)

 

Opleidingsinstellingen
De erkende opleidingsinstelling voor werken onder overdruk staat op de website van SWOD.

Aanmelden 

Beschikt u nog niet over een certificaat van vakbekwaamheid of wilt u zich laten hercertificeren? 
Vul dan één van onderstaande aanvraagformulieren in.

Na het volgen van een opleiding, volgt een theorie- en praktijkexamen. Is het resultaat positief, dan ontvangt u een certificaat met een geldigheidsduur van vier jaar (twee jaar voor duikmedisch begeleider).

Application

You do not as yet have a certificate of professional competence or wish to recertify?
Please, fill out one of the application forms below:

Initial diving certification (C-card)
Initial diving team leader certification
Initial certification and recertification medical diving supervisor
Bi-annual portfolio review of one’s performance as a diver and diving team leader
Recertification diver and diving supervisor

A training programme is completed through a theoretical and practical examination. Successful completion is awarded with a certificate that expires after four years (two years for medical diving supervision).

Meer informatie pve staand smal transparant

Certificatiecoördinator

 

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850
E: p.vanembden@hobeon.nl  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via  (070) 306 68 50.

Register Werken onder overdruk

Laatste mutatie: 27 March 2020