Validering examens MBO

Vanaf 1 augustus 2018 zal het mbo gebruik maken van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit. 

CertificeringToetswijzeErkende examenleveranciersMeer informatie

  • Naast kwaliteitsoordeel ook aanbevelingen voor ontwikkeling van examenprocessen

  • Uitgebreide, praktische ervaring met regelgeving en procedures
  • Inhoudelijke, specialistische kennis van het beroepsonderwijs
  • Maatwerk- bij de beoordeling wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken van de organisatie
  • Bekend met het portfolio van het beroepsonderwijs

Direct offerte aanvragen

Certificering door Hobéon

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. een examenleverancier, examenstichting, mbo-school of samenwerkingsverband van mbo-scholen voldoet aan de eisen van de norm en daarmee beoordelen wij of de organisatie gecertificeerd wordt (route 1);
  2. een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en daarmee beoordelen wij of het exameninstrument wordt gevalideerd.

Toetswijze

Wij toetsen en beoordelen de exameninstanties en exameninstrumenten op basis van de door de Kwartiermaker Validering Examens mbo vastgestelde norm en werkwijze. Certificering vindt plaats aan hand van de proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm valide exameninstrumenten

De opzet van ons certificeringstraject is altijd maatwerk. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de meest toepasselijke werkwijze. Op basis van uw situatie zoeken wij samen naar een passende en efficiënte werkwijze voor de uitvoering van de certificering. De certificering omvat een documentanalyse, controle op de steekproef van de exameninstrumenten, het locatiebezoek en het geheel leggen wij vast in een inzichtelijke rapportage. Wij voeren onze certificeringstrajecten ontwikkelingsgericht uit. 

Erkende examenleveranciers

Hieronder treft u de lijst met organisaties die door Hobéon gecertificeerd zijn op basis van de
norm valide exameninstrumenten.

Examenleverancier Plaats Scope Datum afgifte Vervaldatum
Stichting Consortium Beroepsonderwijs Amersfoort Gecertificeerde examenleverancier route 1 29 juni 2018 29 juni 2021
Mister Dutch Rotterdam Gecertificeerde examenleverancier route 1 02 juli 2018 02 juli 2021
PROVE2MOVE Hengelo Gecertificeerde examenleverancier route 1 09 juli 2018 09 juli 2021
Stichting Praktijkleren Amersfoort Gecertificeerde examenleverancier route 1 12 juli 2018 12 juli 2021 
ExTrack  Doetinchem Gecertificeerde examenleverancier route 1 22 oktober 2019 21 februari 2021
Koninklijke PBNA bv Zwijndrecht Gecertificeerde examenleverancier route 1 21 november 2019 21 november 2021
Exameninstrument        

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Nederlands Gesprekken voeren 3F

17 september 2018

17 september 2021

ROC Mondriaan

Den Haag

Juridisch administratief dienstverlener en Medewerker HRM 

15 oktober 2019

15 oktober 2021

 

Meer informatie

ml staand smal transparant

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de onderstaande personen: 

Contactpersoon
Marvin Leerdam

Adres
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

T: (070) 30 66 800 
E: m.leerdam@hobeon.nl 

 

 

Offerte aanvragen