Training Jurisprudentie hoger onderwijs

Onder andere examen-, toets- en opleidingscommissies opereren in het onderwijs in een complex juridisch krachtenveld. Tijdens deze training krijgt u informatie over belangrijke en richtinggevende uitspraken van diverse juridische instanties. U bent op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen het onderwijs. 

Inhoud trainingVoor wieDe expertsMeer informatie

  • Concurrerende prijs per deelnemer
  • Deskundig
  • Verschillende disciplines binnen één training
  • Maatwerk

 Direct inschrijven Offerte maatwerk

Inhoud training 

In de training behandelen we bijvoorbeeld uitspraken van het College Beroep Hoger Onderwijs, burgerlijke rechter, bestuursrechter, College voor de Rechten van de Mens en eventuele interne organen zoals de Cobex. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld fraude, vrijstellingen of examinatoren. Zo krijgt u zicht op de interpretatie van wettelijke bepalingen door de rechter. 

Voor wie: examen-, toets- en opleidingscommissies

De training is interessant voor iedereen die in het hoger onderwijs met wetgeving te maken heeft, zoals examen-, toets- en opleidingscommissies, medezeggenschapsraden of beleidsmedewerkers.

De experts

Onze onderwijsjurist prof. mr. Pieter Huisman geeft u handvatten en duiding van de complexe casuïstiek.

Meer informatieph staand smal transparant

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met
Pieter Huisman via 070 30 66 800.

 

 

 

Inschrijven