Training Borging Kwaliteit toetsen & beoordelen

Het onderwijs en de toetsingskaders zijn volop in ontwikkeling en er wordt veel van instellingen verwacht bij de borging van de kwaliteit. Welke handvatten en instrumenten zet u in om toetskwaliteit te borgen? Welke richtlijnen volgt u in uw handelen bij vermoedens van fraude? En wat is de beste aanpak in geval van plagiaat? De training Borging kwaliteit toetsen & beoordelen biedt u actuele informatie.

Inhoud trainingVoor wieDe expertsMeer informatie

  • Deskundigheid
  • Verschillende disciplines
  • Voordelig
  • Maatwerk

 Direct inschrijven Offerte maatwerk

Inhoud training 

Deze training gaat vooral in op de reikwijdte van toetsen en beoordelen. Daarnaast kijkt u welke instrumenten u kunt gebruiken om (proactief) de kwaliteit te beïnvloeden. Verder behandelen we hoe u (reactief) de kwaliteit kunt beoordelen, waarbij die beoordeling leidt tot voorstellen om de kwaliteit van het toetsen en beoordelen verder te ontwikkelen.

Voor wie: examen-, toets- en opleidingscommissies

De training is interessant voor iedereen die in het hoger onderwijs met toetsbeleid te maken heeft, zoals examen-, toets- en opleidingscommissies, medezeggenschapsraden of beleidsmedewerkers.

De expertsrvk staand smal transparant

Deze training wordt verzorgd door prof. mr. Pieter Huisman en Roel van Krieken

Meer informatie

Wilt u dat Hobéon voor u een incompany training of een training op maat organiseert of bent u geïnteresseerd in deelname aan een open training, dan kunt hierover telefonisch contact met ons opnemen via 070 30 66 800. Voor inhoudelijke vragen over de trainingen die wij aanbieden, kunt u bij Roel van Krieken terecht. Wilt u zich aanmelden voor een open training, dan kunt u zich inschrijven via de onderstaande button.

Inschrijven