Trainers aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Steeds meer organisaties in steeds meer sectoren kiezen ervoor om één of meerdere aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen. Daarmee groeit ook de vraag naar opleiding en training van aandachtsfunctionarissen.Om de kwaliteit van de trainers te waarborgen is in overleg met de belanghebbenden een certificatieschema opgezet. 

 

Omschrijving Aanvraag Certificatie Certificatie-eisen Hercertificatie-eisen Tarieven Downloads Erkende opleidingsinstellingen Links Register Certificatiecoördinator 

  • ruim vijftien jaar ervaring 
  • bewijs van vakbekwaamheid
  • persoonlijke aandacht
  • voordelig

Direct informatie aanvragen

Omschrijving 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beoordelingskader met kwaliteitseisen waaraan trainers en opleidingen moeten voldoen. Een aantal belanghebbenden heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteitseisen tot stand komen, gedragen en nageleefd worden. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld aan de hand van de competenties uit het taakprofiel van de aandachtsfunctionaris. Voor de trainers is een trainersprofiel aandachtsfunctionaris opgezet.

Lees meer in het pdf-document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling  van het college van deskundigen Training aandachtsfunctionarissen.

 

Aanvraag certificatie aanbieder training aandachtsfunctionaris

Aanbieders van een training aandachtsfunctionaris kunnen vanaf 2 juni 2020 een aanvraag voor certificatie indienen om zichzelf en hun scholingsaanbod te laten toetsen aan de hand van de kwaliteitseisen. Meld u aan via de rode button hieronder.

Aanvraag certificatie

Hobéon SKO staat open voor alle aanbieders van de training aandachtsfunctionaris en verzorgt als onafhankelijke certificeringsinstelling de certificering. 

 

Certificatie-eisen

De eisen voor de trainers aandachtsfunctionaris zijn:

  • Werkervaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag
  • Portfolio

 

Hercertificatie-eisen

Onder constructie.

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 april 2020
Initiële certificatie (voor 3 jaar)    € 400,00
 Hercertificering  Nog niet bekend
 Pasje  € 30,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

 

Downloads 

Onder constructie.

 

Erkende opleidingsinstellingen

Onder constructie.

Links

Onder constructie.

 

Register  

In bijgevoegd document treft u een overzicht van gecertificeerde trainers aandachtsfunctionarissen. 

 

Certificatiecoördinator


T: (070) 30 66 850
E: info@hobeon.com

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 306 68 50.

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag