Toetsing van Actorschappen Archeologie

Wilt u zich inschrijven in het Actorregister Archeologie? Dan moet u uw actorschap eerst laten toetsen door een toetsende instelling. Daarvoor kunt u terecht bij Hobéon. Als u voldoet aan de eisen van het door u aangevraagde actorschap zorgt Hobéon dat u via de SIKB geregistreerd wordt in het ‘Actorregister Archeologie’. Hobéon toetst volgens de eisen in bijlage 4 van de BRL SIKB 4000 Archeologie  Een registratie is verplicht voor alle kritische handelingen van alle protocollen, zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Omschrijving Actorregister ArcheologieMeer informatie 

  • Zorgvuldige toetsingsprocedure
  • Klantgericht en persoonlijk contact
  • Hobéon is gespecialiseerd in kennisintensieve sectoren als archeologie

Prijsopgaaf aanvragen

Omschrijving toetsen van actorschappen archeologie

Om als actor in het register te komen - en te blijven - moet u aantonen dat u uw kennis heeft, onderhoudt en ervaring blijft opdoen in de branche. Met de toetsing door Hobéon en opname in het ‘Actorregister Archeologie’ toont u aan dat u over die kennis en ervaring beschikt.

BRL 4000

In bijlage 4 van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 4000 Archeologie vindt u de eisen wat betreft opleiding, werkervaring en nascholing. Om in aanmerking te komen voor een toetsing en registratie moet u onder andere aantonen dat u opleiding aan de eisen voldoet en dat u voldoet aan de ervaringscriteria. Verder moet u kennis hebben van de BRL 4000. De inschrijving is vier jaar geldig. Na vier jaar dient u aan te tonen dat u de kennis heeft onderhouden met ervaringsuren en scholingsuren. Toetsing en registratie is verplicht vanaf 1 juli 2016. De BRL is in beheer bij Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Hobéon is door de SIKB aangewezen als toetsende instelling.

Actorregister Archeologie

Wilt u zien wie er zijn opgenomen in het actorregister, raadpleeg dan het Actorregister Archeologie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over actortoetsing archeologie door Hobéon, neemt u dan contact op met Boudewijn Verstegen via 070 30 66 800 of boudewijn.verstegen@hobeon.com

.