Toetsing van Actorschappen Archeologie

Een registratie in het actorregister is verplicht voor alle kritische handelingen van alle protocollen, zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Wilt u zich inschrijven in het Actorregister Archeologie? Dan moet u uw actorschap eerst laten toetsen door een toetsende instelling. 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de actortoetsing volgens de BRL SIKB 4000 Archeologie uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.