Schoolleiders Primair Onderwijs

Wilt u zich als schoolleider in het primair onderwijs inschrijven in het Schoolleidersregister PO? Dan bent u vanaf 1 januari 2018 verplicht te voldoen aan de basiskwalificaties voor schoolleiders. De kwalificaties toont u aan via Individuele Diplomawaardering. Het certificaat van Hobéon wordt erkend door het Schoolleidersregister PO en kwalificeert u voor opname in het register.

OmschrijvingTarieven Aanmelden Meer informatie 

 

  • Ruime ervaring in de onderwijssector
  • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure

Aanmelden

Omschrijving certificering schoolleider primair onderwijs

Schoolleiders (in de A- en D-schalen) moeten zich volgens de cao-afspraken in het schoolleidersregister (SRPO) registreren. Dat kan via Individuele Diplomawaardering.

Het Schoolleidersregister PO opende deze mogelijkheid met een specifieke doelgroep in gedachten. Het gaat om leidinggevenden, die in het verleden veel opleidingen en cursussen hebben gevolgd, die op zichzelf niet direct leiden tot toelating tot het register, zoals bijvoorbeeld een opleiding pedagogiek, onderwijskunde of een MBA. Echter, de diploma’s en certificaten van deze leidinggevenden dekken tezamen mogelijk wel de vijf basiskwalificaties af.

Bij individuele diplomawaardering stelt u een dossier samen van de opleidingen die u volgde en die toezien op de vijf leiderschapspraktijken. Aan de hand van het toetsingskader (beroepsstandaard) beoordeelt Hobéon het aangeleverde materiaal. Vervolgens vindt er een gesprek plaats gericht op toetsing van de validiteit van het dossier. Bij een positief oordeel ontvangt u een certificaat dat u kunt aanbieden aan het Schoolleidersregister PO om daarmee opgenomen te worden.

Tarieven

Met informatief en ordentelijk aangeleverd materiaal bedragen de kosten voor het uitvoeren van de individuele diplomawaardering € 1.250,- exclusief btw. Inbegrepen in dit bedrag is informatievoorziening en coaching bij de samenstelling van het dossier. Ingeval van een negatieve uitkomst kost de herkansing € 625,- exclusief btw.

Aanmelden

U kunt zich vrijblijvend aanmelden bij Hobéon via het digitale contactformulier. Vervolgens nemen wij (telefonisch of per e-mail) contact met u op. We stellen dan vast of het voor u zinvol en haalbaar is om een positief certificeringsbesluit te krijgen via Individuele Diplomawaardering.

Aanmelden

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met Mirjam Dijkman via: 

T: (070) 30 66 800 
E: idw@hobeon.com