Samenwerking in de keten

Scholen, bedrijfsleven en overheden hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Samen vormen ze een keten en werken ze met elkaar aan onderwijskwaliteit. Het gekke is dat de “keten” bijna nooit volledig met elkaar aan tafel zit. Hobéon zorgt ervoor dat alle partijen in deze keten gestructureerd en optimaal met elkaar samenwerken. De ketenreview maakt duidelijk hoe u deze samenwerking in de keten opzet en aanpakt.

KetenreviewArbeidsmarkt en ketenregieGovernance en intern toezichtContact

  • Op zoek naar gedeelde belangen
  • Ontwikkelingsagenda opstellen
  • Vanuit verschillende perspectieven bekijken
  • Horizon verbreden 

 

Offerte aanvragen

Ketenreview

Wilt u de samenwerking in de keten van uw onderwijsinstelling verbeteren? Zet dan de ketenreview in. Hobéon kijkt daarbij niet alleen naar het proces, maar ook naar mogelijke problemen en kansen. Denk aan doorstroming, schaarste aan werknemers en studenten in een bepaalde sector, ontgroening van een regio, introductie van een vernieuwend onderwijsconcept in de keten of de profilering van onderwijsinstellingen. Met de ketenreview realiseert u een voortvarende samenwerking.

Arbeidsmarkt en ketenregie

Als partijen en professionals met elkaar in gesprek gaan, ontstaan nieuwe initiatieven, producten en diensten. Hobéon bevordert de synergie en daadkracht door ketenpartners aan elkaar te verbinden. Verbinden kan op allerlei manieren. Hobéon vindt altijd een passende structuur en samenstelling.

Hoe zorgt u bijvoorbeeld voor toegevoegde waarde van de keten? Benut daarvoor de gouden kennisdriehoek (onderzoek, onderwijs en praktijk) en de gouden innovatiedriehoek (overheden, bedrijven en kennisinstellingen). Onze doelgerichte procesbegeleiding en expertise leiden tot snelle en duurzame resultaten.

Samen met u zoeken we naar balans tussen de vraag van studenten en de arbeidsmarkt en het aanbod van onderwijs en onderzoek. We geven kwalitatieve onderzoekskaders voor de bewerking van uw markten en valideren kwantitatief de verwachte instroom voor opleidingen en de arbeidsmarktbehoefte voor afgestudeerden.

Governance en intern toezicht

Een ketenreview maakt duidelijk hoe u de samenwerking in een keten juridisch en bestuurlijk kunt opzetten en aanpakken. Samen met uw ketenpartners analyseren we hoe verantwoordelijkheden in de keten zijn geborgd. Waar zijn juridische of beleidsmatige lacunes en hoe kunt u het samenwerkingsproces verbeteren? Kortom, we richten ons specifiek op de borging van de governance.

Contactrvk staand web transparant links

Bent u geïnteresseerd in een ketenreview
voor uw keten?  Voor meer informatie of voor
het aanvragen van een offerte, kunt u terecht
bij Roel van Krieken of Heleen Hanssens via (070) 30 66 800.

 

Offerte aanvragen