Restauratievoegbedrijven (URL Historisch voegwerk)

Voor het behoud van ons cultureel erfgoed is het essentieel dat mensen met verstand van zaken daaraan werken. Een goede restauratievoeger heeft specialistische kennis, weet veel van historische voegsamenstellingen en kan een passende historische voeg aanbrengen. Met een certificaat op basis van de URL ERM 4006 Historisch Voegwerk van de Stichting ERM toont u die vakbekwaamheid. Hobéon is sinds 1996 actief in de sector monumentenzorg. 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de certificering voor de URL ERM 4006  ‘Historisch Voegwerk’ en de URL ERM 4003 Historisch Metselwerk  uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.