Restauratievoegbedrijven (URL Historisch voegwerk)

Voor het behoud van ons cultureel erfgoed is het essentieel dat mensen met verstand van zaken daaraan werken. Een goede restauratievoeger heeft specialistische kennis, weet veel van historische voegsamenstellingen en kan een passende historische voeg aanbrengen. Met een certificaat op bais van de URL ‘historisch voegwerk’ toont u die vakbekwaamheid. Hobéon is hiervoor uw certificeringspartner en is al sinds 1996 actief in de sector monumentenzorg. Overigens biedt Hobéon u de mogelijkheid om u uw specialisme historisch metselwerk tegelijk mee te laten certificeren.

 

Omschrijving Downloads Erkende restauratievoegbedrijven  Meer informatie 

  • Hobéon heeft ruim twintig jaar ervaring in de sector
  • Samenwerking met Stichting ERM
  • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure gericht op verbetering
  • Bewijs van vakbekwaamheid binnen monumentenzorg
  • Historisch voegwerk en historisch metselwerk tegelijk laten certificeren
  • Invul kwaliteitshandboek als hulpmiddel bij certificering

Direct offerte aanvragen

Omschrijving certificering restauratievoegbedrijven

Met certificering onderscheidt uw bedrijf zich in de markt en kunt u uw deskundigheid en vakbekwaamheid profileren. Het zorgt voor een constante impuls voor verbetering en maakt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om uw bedrijf te vinden, een bedrijf dat kwaliteit levert. Nu de overheid zich meer terugtrekt, kiezen steeds meer (branches en/of verenigingen van) specialistische bedrijven voor Hobéon als vaste certificeringspartner.

BRL 4000, URL 4003 en 4006

De kwaliteit van restauratievoegwerk is vastgelegd in richtlijnen: de beoordelingsrichtlijn (BRL) en een uitvoeringsrichtlijn (URL). De BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000) geeft richtlijnen voor de toetsing. Hieronder vallen de uitvoeringsrichtlijn Historisch Voegwerk (URL 4006) en Historisch Metselwerk (URL 4003). In die uitvoeringsrichtlijn staat concreet aan welke eisen het voegwerk moet voldoen. Een belangrijk onderdeel van de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijn is de restauratieladder, een instrument en hulpmiddel om keuzes in het restauratieproces te verantwoorden aan opdrachtgevers en onderaannemers. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stelde de uitvoeringsrichtlijn op en beheert de regeling.

Met het certificaat toont u aan over de benodigde expertise te beschikken. Dankzij de regelingen zijn er duidelijke en eenduidige criteria waaraan bedrijven of personen moeten voldoen als ze werken aan monumenten. Dit maakt het voor opdrachtgevers een stuk eenvoudiger om kwaliteit in de markt te herkennen en te selecteren. 

Certificeringstraject

Om erkenning te krijgen moet u regelmatig aan monumentale objecten werken, zelf vakbekwaam zijn en/of over vakbekwame medewerkers beschikken. Hobéon concentreert zich bij de toetsing op vakinhoud. Zorgvuldigheid staat voorop en de doorloop van eerste contact tot certificaat is doorgaans enkele maanden. We ontwikkelden in samenwerking met de Stichting ERM een invul kwaliteitshandboek. Dit helpt u om aan de eisen van de BRL te voldoen en draagt bij aan een professionele bedrijfsvoering.

Tijdens een initiële toets van één dag toetsen we uw bedrijf op alle onderwerpen uit de BRL 4000 en de URL 4006. De toetsing vindt plaats op kantoor en bij restauratieprojecten in uitvoering.. Het auditteam focust op inhoudelijke aspecten op het gebied van restauratievoegen, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg.

Na een positieve certificeringsbeslissing van het auditteam ontvangt u een certificaat dat drie jaar geldig is. In het tweede en derde jaar van de certificeringscyclus vinden ‘controletoetsen’ plaats, waarbij de focus primair bij het restauratiewerk ligt. Na het derde jaar begint de cyclus opnieuw. Doel van deze cyclische aanpak is dat kwaliteit, deskundigheid en vakbekwaamheid continu verbeterd en ontwikkeld worden. Van iedere toets leggen we de bevindingen en aandachtspunten vast in een rapportage. Zo heeft u een basis om aan verbetering te werken. 

De procedure start met een telefonisch consult waarin we meer informatie geven over de procedure. Of vraag direct een offerte aan.

Offerte aanvragen

Downloads

Op de website van de ERM vindt u een nadere toelichting op de ERM-richtlijnen.

Erkende restauratievoegbedrijven

Bedrijf Plaats 
 Marc Bohle Gevelwerken  Amsterdam
 Voegersbedrijf Koedooder  Oosterblokker
 Orly Endevoets Groep  Empel
 Wildvank Gevelspecialisten  Rijssen 

 Takkenkamp Holding
 de werkmaatschappijen:
 - Takkenkamp Gevelonderhoud
 - Van Milt Restaurateurs

 

 Zelhem /
 Lunteren

Gebr. Ter Velde B.V. Heerde

Aannemingsbedrijf Nico de Bont b.v. 

Vught


Meer informatiemm staand smal transparant

Wilt u zich aanmelden of meer informatie
ontvangen over het certificeren van uw bedrijf?
Neemt u dan contact op met Miranda Maring 
of neem telefonisch contact op via (070) 30 66 800.