Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Als preventiemedewerker zit u dicht bij uw collega’s in de uitvoering, die met specifieke veiligheidsvragen bij u aankloppen. U vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft u meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt uw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht.

Registratie-eisenRegisterAanmeldprocedureDownloadsOpleidingsinstellingenTerugkomdagenActueelLinksCertificatiecoördinator 

 • Jarenlange ervaring
 • Hoogstaande kwaliteit
 • Persoonlijke aandacht
 • Gratis adviesgesprek

Registratie-eisen

Eisen voor operationeel veiligheidskundige 

 • vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
 • beroepsopleiding (examen OVK)

De regeling OVK met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads. 

Eisen voor herregistratie operationeel veiligheidskundige

 • het volgen van een bijscholingsdag + het maken aan het einde van de dag van een toets over wat er die dag geleerd is,
  óf 
 • het maken van twee praktijkopdrachten c.q. twee wetgevingsopdrachten + het maken van een multiple choice examen.
  Meer informatie

Aanmeldprocedure

Voor de registratie voor het schema operationeel veiligheidskundigen kunt u zich aanmelden via de website www.gellingveiligheid.nl

Downloads

Opleidingsinstellingen

Gelling Publishing & Training
i. www.gellingveiligheid.nl

Terugkomdagen

In het register van Hobéon SKO opgenomen operationeel veiligheidskundigen, dienen terugkom-/actualiteitsdagen bij te wonen om hun kennis up-to-date te houden en hun registratie te kunnen verlengen. 

Alle terugkom-actualiteitsdagen vindt u terug op de website www.ovk.help onder 'bijscholingsdagen'.  Alle dagen staan op deze pagina vermeld met onderwerp, datum, locatie en naam van de inleider.

Actueel

De nieuwste ontwikkelingen en opleidingen zijn terug te vinden op: http://gellingveiligheid.nl/agenda/

Links

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

Meneer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Register

 

Register Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Laatste mutatie: 16 April 2021