Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Als preventiemedewerker zit u dicht bij uw collega’s in de uitvoering, die met specifieke veiligheidsvragen bij u aankloppen. U vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft u meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt uw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht.

Registratie-eisenRegisterAanmeldprocedureDownloadsOpleidingsinstellingenTerugkomdagenActueelLinksCertificatiecoördinator 

 • Jarenlange ervaring
 • Hoogstaande kwaliteit
 • Persoonlijke aandacht
 • Gratis adviesgesprek

Registratie-eisen

Eisen voor operationeel veiligheidskundige 

 • vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
 • beroepsopleiding (examen OVK)

De regeling OVK met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads. 

Eisen voor herregistratie operationeel veiligheidskundige

 • het volgen van een bijscholingsdag + het maken aan het einde van de dag van een toets over wat er die dag geleerd is,
  óf 
 • het maken van twee praktijkopdrachten c.q. twee wetgevingsopdrachten + het maken van een multiple choice examen.
  Meer informatie

Aanmeldprocedure

Voor de registratie voor het schema operationeel veiligheidskundigen kunt u zich aanmelden via de website www.gellingveiligheid.nl

Downloads

Opleidingsinstellingen

Gelling Publishing & Training
i. www.gellingveiligheid.nl

Terugkomdagen

In het register van Hobéon SKO opgenomen operationeel veiligheidskundigen, dienen terugkom-/actualiteitsdagen bij te wonen om hun kennis up-to-date te houden en hun registratie te kunnen verlengen. 

 

Bijscholingsdag

 

TRA/LMRA en V&G-plan 

Datum

21 september 2018

Inhoud

Een inhoudelijke bijeenkomst (middag en avond) over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die  direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Bijscholingsdag  

Het samenstellen van een rapportage in de vorm van een bedrijfsopdracht.

Datum 6 november 2018
 Voor wie Hoe maak ik een goede bedrijfsopdracht en een rapport? Voor de OVK’er die te maken krijgt met het maken van zijn eerste bedrijfsopdrachten, de MVK’er die zijn bedrijfsopdrachten wil optimaliseren én de HVK’er die zijn basiskennis rapporten schrijven moet uitbreiden.
Aanmelden Meer informatie en aanmelden 

 Actueel

De nieuwste ontwikkelingen en opleidingen zijn terug te vinden op: http://gellingveiligheid.nl/agenda/

Links

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

Meneer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Register

 

Register Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Laatste mutatie: 17 October 2018