Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Als preventiemedewerker zit u dicht bij uw collega’s in de uitvoering, die met specifieke veiligheidsvragen bij u aankloppen. U vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft u meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt uw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht.

Registratie-eisenRegisterAanmeldprocedureDownloadsOpleidingsinstellingenTerugkomdagenActueelLinksCertificatiecoördinator 

  • Jarenlange ervaring
  • Hoogstaande kwaliteit
  • Persoonlijke aandacht
  • Gratis adviesgesprek

Registratie-eisen

Eisen voor operationeel veiligheidskundige (OVK)

  • Vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
  • Beroepsopleiding (examen OVK)

De regeling OVK met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads. 

Aanmeldprocedure

Voor de registratie voor het schema operationeel veiligheidskundigen kunt u zich aanmelden via de website www.gellingveiligheid.nl

Downloads

Opleidingsinstellingen

Gelling Publishing & Training
i. www.gellingveiligheid.nl

Terugkomdagen

In het register van Hobéon SKO opgenomen operationeel veiligheidskundigen, dienen actualiteitsdagen bij te wonen om hun kennis up-to-date te houden en hun registratie te kunnen verlengen. 

Training: ISO 45001
Met het arbomanagementsysteem voor Gezond en Veilig Werken kunt u risico's en kansen identificeren/herkennen, en beheersen en blijven beheersen. De OHSAS 18001 was hiervoor een leidraad, maar... De nieuwe norm ISO 45001 heeft deze vervangen. Wat betekent dit voor u als OVK / MVK / HVK of risicoprofessional.  

 Datum: Donderdag 17 mei 2018, start 14.30 uur; Werkdiner van 17.00 tot 18.00 uur; Avondprogramma van 18.00 ot 20.00 uur 
 Locatie: Hotel Van der Valk, Nieuwerkerk a/d IJssel (bij Rotterdam)
 Trainer: Wilfred T. Janssen HVK, lid normcommissie ISO 45001
 Inhoud:

De nieuwe structuur van de ISO 45001-norm:

  • U weet wat er met de komst van de nieuwe norm van ISO 45001 kan gaan veranderen, voor u of uw organisatie;
  • U leert het certificeringstraject;
  • En, hoe zet u een zorgsysteem in elkaar aan de hand van de nieuwe norm. 
Kosten

De kosten voor de training bedragen € 445,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief materialen, leerboek en het werkdiner. 

Aanmelden:

http://gellingboeken.nl/inschrijfformulier/

 Actueel

Op dit moment is er geen nieuws over Operationeel Veiligheidsdeskundigen

Links

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

Meneer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Register

 

Register Registratie Operationeel Veiligheidskundigen

Laatste mutatie: 19 June 2018