Parketteurs

De restauratie van historische parketten en vloeren vraagt de behandeling van een vakman. Met een certificaat van Hobéon toont u aan dat u een vakman bent. Helder voor opdrachtgevers. Ze weten direct dat hun historische vloer bij u in goede handen is. Met een certificaat van Hobéon onderscheidt u zich in de markt.

Omschrijving Gecertificeerde parketteurs Downloads Meer informatie 

  • Hobéon heeft ruime ervaring in de erfgoedsector
  • Samenwerking met beroepsvereniging Gilde van Parketteurs
  • Zorgvuldige en inhoudelijke certificeringsprocedure met aandacht voor structurele/continue verbetering
  • Invul kwaliteitshandboek als hulpmiddel bij certificering

Offerte aanvragen

Omschrijving certificering parketteurs

Een goede parketteur van historische vloeren beschikt over specialistische kennis. Om de vereiste kennis en kunde te borgen, nam een aantal spelers uit de wereld van historisch parket het initiatief een norm voor een onafhankelijke kwaliteitstoets  te ontwikkelen. Dankzij die norm zijn er eenduidige criteria waaraan bedrijven of personen moeten voldoen als ze werken aan historische vloeren. Zo is het voor opdrachtgevers eenvoudiger om kwaliteit in de markt te herkennen. 

URL 4006 en BRL 4000

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in richtlijnen: de beoordelingsrichtlijn (BRL) en een uitvoeringsrichtlijn (URL). De BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000) bevat de eisen aan de organisatie en de certificering; de URL omschrijft de eisen aan het partketteurswerk. Een belangrijk onderdeel van de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijn is de restauratieladder, een instrument en hulpmiddel om in overleg met opdrachtgevers verantwoorde keuzes in het restauratieproces te maken. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stelde de uitvoeringsrichtlijn op en beheert de regeling.

Certificeringstraject

De erfgoedsector bestaat uit veel kleine ambachtelijke bedrijven; ieder project is hier uniek. Een bureaucratische audit insteek is dan niet de juiste. Hobéons aanpak is praktisch en op maat gesneden. Het traject start met het invullen van het intakeformulier en een intakegesprek. Hobéon maakt een offerte op maat, vervolgens plannen we de afspraak voor de audit in.
We voeren audits uit in teams met één auditor van Hobéon en één vakinhoudelijke auditor. De auditor van Hobéon heeft kennis van certificering, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. En de inhoudelijk auditor van het vakgebied zelf. Op deze manier borgen we de kwaliteit van de audit en zorgen we voor inhoudelijke meerwaarde voor uw als professional. Onze audits dragen bij aan een continue professionalisering van uw organisatie.

Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de Stichting ERM een invul kwaliteitshandboek. Het handboek helpt u om aan de eisen van de BRL te voldoen en draagt bij aan een professionele bedrijfsvoering.

Na de initiële audit volgt jaarlijks een vervolgaudit. Zo werkt u blijvend aan uw kwaliteit.

Gecertificeerde parketteurs

mm staand smal transparant

 Er zijn momenteel nog geen gecertificeerde parketteurs.

Downloads

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Miranda Maring via 070 30 66 800 of m.maring@hobeon.nl