Overgangsregeling (Senior) Inspecteurs

Op verzoek van de Technische Commissie Drukapparatuur TCD, heeft Hobéon SKO in het kader van een overgangsregeling een beoordelingssysteem ontwikkeld voor een Toetsing van vakbekwaamheid als (Senior) Inspecteur, zoals werd bedoeld in het voormalige WESA schema Drukapparatuur bijlage 14A.

Verklaring van vakbekwaamheid

Deze vakbekwaamheidstoetsen hebben in de periode 2008 - 2009 plaatsgevonden. Aan personen die deze toets met succes hebben doorlopen is door Hobéon SKO een Verklaring van vakbekwaamheid met een bepaalde geldigheidsduur verstrekt. Een overzicht van de uitgegeven verklaringen vindt u onder het register uitgegeven verklaringen.

Register

Voor personen die zijn geboren vóór 1 augustus 1953 kan op verzoek de geldigheid van de door Hobéon SKO aan hem/haar verstrekte verklaring aansluitend bij herhaling met een zelfde termijn worden verlengd. De geldigheidstermijn van de volgende verklaring gaat in op de datum waarop de geldigheidstermijn van de vorige verklaring eindigt. Op elke verklaring is de laatste geldigheidsdatum vermeld.

Download hier het register  (pdf) van uitgegeven verklaringen.