Orgeladviseurs

Orgeladviseurs konden zich tot medio 2019 door Hobéon laten erkennen op basis van de regeling persoonscertificering Orgeladviseurs. Hobéon heeft de persoonscertificering overgedragen aan het Certificeringsinstituut voor Orgeladviseurs, CIVO.
Met ingang van 2019 treedt CIVO op als onafhankelijke stichting die orgeladviseurs beoordeelt die werken volgens de nieuwe versie van de regeling.

Certificeringsproces 

Wilt u meer weten over het beoordelingsproces, bezoekt u dan de website van CIVO.

Het ontstaan van de Brancheregeling

Hobéon voert al jarenlang persoonscertificeringsregelingen uit in diverse sectoren, en staat aan de basis van de regeling voor orgeladviseurs. In opdracht van de Stichting Landelijke Opleiding tot Orgeladviseurs (LOTO) en in overleg met onder andere vertegenwoordigers van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) stelde Hobéon in 2012 de Brancheregeling voor Orgeladviseurs op. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging Orgelmakers Nederland waren betrokken bij de ontwikkeling van de regeling.

Het doel van de Brancheregeling

Het doel is de borging van kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van personen die adviseren bij restauratie en nieuwbouw van orgels. De regeling toetst het functioneren van de adviseurs op drie dimensies: de deskundigheid van de adviseur, de kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.