Orgeladviseurs

Wilt u als orgeladviseur uw kwaliteiten laten zien? Dat kan met een certificaat. Hobéon heeft in samenwerking met een aantal orgeladviseurs het initiatief genomen tot kwaliteitserkenning. De certificeringsregeling startte in 2012 en is in breed draagvlak ontwikkeld met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland.

OmschrijvingDownloadsAanmeldenErkende orgeladviseurs 

 
  • Hobéon heeft ruim twintig jaar ervaring in de monumentensector
  • Samenwerking met brancheverenigingen
  • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure gericht op continue verbetering
  • Bewijs van vakbekwaamheid binnen monumentenzorg

Neem contact met mij op

Omschrijving certificering orgeladviseurs

Doel van de certificeringsregeling is het waarborgen van de kwaliteit van de orgeladviseurs en het onder de aandacht brengen van deze specialistische beroepsgroep. Daarnaast wil de regeling de deskundigheid binnen de beroepsgroep stimuleren.

Uiteraard bevordert bovenstaande het behoud van de Nederlandse orgels, een bijzonder onderdeel van ons cultureel erfgoed. Omdat bij deze certificering de vakbekwaamheden van een persoon beoordeeld worden, is gekozen voor persoonscertificering.

Ketenpartners

Voor de certificering werkte Hobéon samen met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland. Maar ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vertegenwoordigers van de Vereniging Orgelbouwers Nederland waren betrokken bij de ontwikkeling van de regeling.

Certificering

Om gecertificeerd te worden dient u een dossier in waaruit uw kennis en ervaring blijkt. Een certificatiecommissie bestaande uit vakdeskundigen beoordeelt het dossier en neemt op basis daarvan de certificeringsbeslissing. Het certificaat is zeven jaar geldig. Daarna moet u zich laten hercertificeren. Bij (her)certificering wordt onder andere de kwaliteit van uw werk beoordeeld en dient u aan te tonen dat u de beroepscompetenties en -kennis op peil heeft gehouden.

Voor LOTO gediplomeerden is er een verkorte instroomprocedure die leidt tot een certificaat dat 3 jaar geldig is. In de certificeringsregeling zelf vindt u hierover meer informatie.

Downloads

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen over het certificeren van uw bedrijf? Neemt u dan contact op met Miranda Maring of Aga Rijnboutt of neem telefonisch contact met ons op via (070) 30 66 800. 

Erkende orgeladviseurs

 

Naam                              

 Geboortedatum

Status certificaat

Lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) 

 Contact

De heer D. Bakker

22-05-1960

Geldig van 14-04-14
t/m 14-04-21

 Ja

dbakker@filternet.nl

De heer A. van Beek

19-02-1945

Geldig van 21-06-12 
t/m 21-06-19

 Ja

avboa19@gmail.com

De heer A. Bergwerff

06-11-1960

Geldig van 18-01-14
t/m 18-01-21

 Ja

aart@aartbergwerff.org

De heer P.R. van Dijk

29-08-1952

Geldig van 21-06-12
t/m 21-06-19

 Ja

prvandijk@tiscali.nl
www.orgeladvies.nl

De heer R.A.J. van Dijk

18-08-1970

Geldig van 21-06-12
t/m 21-06-19

 Ja

rajvandijk@planet.nl

De heer A.A.M.J. van Eck

26-03-1948

Geldig van 21-06-12
t/m 21-06-19

 Ja

aamjveck@gmail.com

De heer J. Fidom

01-09-1967

Geldig van 14-01-13
t/m 14-01-20

 Ja

hansfidom@home.nl

De heer T. Jellema

19-05-1955

Geldig van 18-03-14
t/m 18-03-21

 Ja

jellematheo@hotmail.com

De heer C. van der Poel

17-10-1970

Geldig van 21-06-12
t/m 21-06-19

 Ja

c.vanderpoel@hetnet.nl

De heer J.J. Steensma

14-12-1984

Geldig van 04-01-17
t/m 04-01-21

 Ja 

jaapjansteensma@gmail.com
www.orgeladvies.nl

De heer R. Syrier

17-07-1949

Geldig van 26-02-13
t/m 26-02-20

 Ja

syrier1@home.nl

De heer S. Tuinstra

04-05-1954

Geldig van 21-01-14
t/m 21-01-21

 Ja

stuinstra@nnoa.nl

De heer M.H.G. Verheggen       

16-05-1961

Geldig van 14-01-13
t/m 14-01-20

 Ja

info@marcelverheggen.nl

De heer. H. Verhoef

05-10-1961

Geldig van 26-02-13
t/m 26-02-20

 Ja

henkverhoef@xs4all.nl

De heer H. de Vries

03-08-1979

Geldig van 29-05-15
t/m 29-05-22

 Ja

info@henkdevries.info

Voor uitgebreidere contactgegevens verwijzen wij u naar de website van CvON