Ontwikkeling en doorlichting toepassingsgericht onderzoek

Sinds 10-15 jaar neemt de ontwikkeling van het toepassingsgericht onderzoek in het hbo een grote vlucht. De vele honderden lectoren en de inmiddels vele duizenden docent-onderzoekers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Vanaf de start is Hobéon ten nauwste betrokken bij deze ontwikkeling. Het realiseerde diverse lectoraten en ontwikkelde een eerste kwaliteitskader voor de beoordeling van lectoraten en van hun onderzoek.

Meer informatie

  • Flexibele insteek
  • Volledig op maat
  • Breed instrumentarium
  • Helikopterview
  • Ontwikkelingsgericht
  • Strategische invalshoek
  • Bewezen trackrecord binnen het onderwijs en onderzoek
  • Ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek

Direct offerte aanvragen

 

Vanuit die ervaring ondersteunt Hobéon een groot aantal hogescholen bij het ontwikkelen van nieuwe lectoraten, bij het ontwikkelen van onderzoeks- en kwaliteitsbeleid onderzoek en bij het evalueren hiervan. Daarbij kan het gaan om afzonderlijke lectoraten, om kenniscentra waarin meerdere lectoraten participeren tot en met het geheel van onderzoeksinspanningen van alle kenniscentra van een hogeschool of van verwante kenniscentra van meerdere hogescholen. Een evaluatie van meerdere afzonderlijke onderzoekseenheden kan desgewenst ook leiden tot een meta-evaluatie met beleidsaanbevelingen. Sinds enige tijd vericht Hobéon ook met succes intervisies van lectoraten.

Inmiddels heeft Hobéon vele tientallen kenniscentra en lectoraten ontwikkeld of geëvalueerd. In het verlengde hiervan evalueert Hobéon ook Centres of Expertise (CoE’s).

Klantgerichte aanpak

Onze relaties waarderen in hoge mate onze degelijke en klantgerichte aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe lectoraten en de scherpte van onze feedback (ofwel het summatieve element van de externe evaluaties) in combinatie met onze ontwikkelingsgerichtheid (het formatieve element).

Auditteam en waarborging

Bij de onderzoeksvisitatie, de externe evaluatie, voorziet Hobéon in de secretaris van het auditteam en veelal ook in de voorzitter. De voorzitter waarborgt in samenwerking met de secretaris dat de profielkenmerken van de onderzoekseenheid en de uitwerking van de BKO-standaarden zowel in de voorbereiding als de uitvoering van de evaluatie in voldoende mate aan bod komen.

 

De visitatie is door een kundige commissie voorbereid en de site visit is op prettige doch scherpe wijze uitgevoerd.

Dr. Hugo Velthuijsen, directeur van het kenniscentrum Marian van Os, Centrum voor Ondernemerschap -
Hanzehogeschool Groningen.

Lees de testimonial

 

 

Meer informatieih staand smal transparant

Wilt u meer informatie? Neem dan per mail
contact op met Inge Ville of
Inge van der Hoorn of bel naar (070) 30 66 800. 

 

Offerte aanvragen