Registers

Afhankelijk van het schema kunt u nagaan of een persoon danwel een organisatie is opgenomen in het betreffende register.

Opname in een register maakt duidelijk dat een persoon of organisatie voldoet aan de voor die branche geldende vastgestelde vakbekwaamheidseisen en/of criteria.