Advies voor het onderwijs

Onderwijsinstellingen en bedrijven willen en moeten zich continu ontwikkelen. Af en toe kan het nuttig zijn een buitenstaander eens te laten kijken naar 'de dode hoek' van de eigen organisatie en zijn kennis, capaciteit en netwerk optimaal te benutten ten behoeve van kwaliteitsverhoging. Onze kracht ligt in dit type specifieke bijdragen aan verander- en vernieuwingsprocessen.