Onderhoudskundige Vastgoed

Professionals in de wereld van het onderhoud van vastgoed weten dat hun opdrachtgevers prijs stellen op vakmensen. Vakmensen die goed zijn opgeleid en die hun kennis en kunde bijhouden en dit periodiek durven te laten toetsen.
Voor deze professionals heeft Hobéon – in nauwe samenwerking met Stichting Sertum en enkele partners uit het werk- en opleidingsveld – het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed ontwikkeld. Het certificatieschema volgt de indeling van De Maatlat, zoals Sertum die heeft ontwikkeld. U kunt zich certificeren als:

  • Coördinator (in ontwikkeling)
  • Inspecteur
  • Adviseur

Een essentieel verschil tussen een diploma en een persoonscertificaat is de geldigheid. Een persoonscertificaat heeft een vervaldatum. Om een certificaat te verlengen, moet de certificaathouder periodiek aantonen nog steeds over het vereiste vakmanschap te beschikken. Bij een diploma hoeft dat niet, dat is een getuigschrift dat u (ooit) een opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Om het vakmanschap te toetsen, werkt Hobéon samen met zg. erkende Examenbureaus. Examenresultaten van zo’n bureau worden erkend als bewijs van vakmanschap, voor het onderdeel dat het examen behelst.

Omschrijving Actueel Register Permanente Educatie KostenErkende examenbureausDownloadsMeer informatieCertificatiecoördinator

  • Hobéon is aangesteld door het RVB
  • Jarenlange ervaring met BOEI-methoden
  • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure

 

Direct informatie aanvragen

Omschrijving

Het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed is ontwikkeld als opvolger van het schema Integraal Inspecteur Vastgoed. Voor houders van een IIV-certificaat geldt een inpassingsregeling, waarmee zij een SOV-certificaat kunnen aanvragen als ze voldoen aan de hercertificatie-eisen.
Het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed is ook bedoeld voor adviseurs en coördinatoren. Voor de BOEI-adviseur zijn de vereisten al bekend, in de tweede helft van 2021 zullen die voor de coördinator volgen.

Actueel

2021.07.15 - Inpassingsregelingen
Met behulp van een erkend diploma/certificaat van een leergang IIV/IAV van een van de hogescholen (Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool) is het mogelijk om met een verkort traject gecertificeerd te worden. Ook bestaande certificaathouders van een Hobéon-certificaat worden geacht de theoretische kennis van BOEI onder de knie te hebben. Voor deze twee groepen is een inpassingsregeling ontwikkeld, waarbij het afleggen van een praktijkexamen een van de weinige certificatie-eisen is (zie bij Downloads 'Inpassingsregelingen' voor de details).

In verband met de beperkende COVID-19 maatregelen van de afgelopen maanden, was het helaas niet mogelijk om praktijkexamens te organiseren. Daarom is er nu ook een tijdelijke variant van de inpassingsregeling, die het mogelijk maakt om onder voorwaarden alvast een certificaat met kortere duur te verwerven. Een belangrijke voorwaarde is dat vóór 1 juni 2022 het verplichte praktijkexamen met goed gevolg moet zijn afgelegd. Daarna zal dan een nieuw certificaat verstrekt worden met een einddatum van 31-12-2026.

2021.07.15 - Praktijkexamens
Voor het praktijkexamen ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ zijn er momenteel 3 data waarop deze gepland staan:

  •  vrijdag 15 oktober 2021
  •  vrijdag 12 november 2021
  •  vrijdag 21 januari 2022

Register

Hobéon certificeert, Sertum registreert. Dat is in het kort de rolverdeling. Op deze manier is het voor de markt eenduidig en duidelijk dat iemand in een “Gecertificeerd …” register bij Sertum is opgenomen, voldoet aan alle eisen, zowel aan die van Hobéon als die van Sertum (want die zijn inhoudelijk identiek!). Kijk op de Sertum registers voor informatie over gecertificeerde personen.

QR-code
Ieder certificaat bevat een QR-code, waarmee u als opdrachtgever kunt controleren of het getoonde certificaat een actuele geldigheid heeft. 

Permanente Educatie

Permanente educatie (PE) maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de persoonscertificatie. Hobéon bepaalt jaarlijks de thema’s die in het dan komende kalenderjaar verplicht gevolgd moeten worden door certificaathouders. Daarnaast dienen certificaathouders ook andere PE-activiteiten te volgen teneinde te blijven voldoen aan de certificatie-eisen. Sertum biedt de mogelijkheid om gevolgde PE-activiteiten te registreren.

Kosten

Aanmelding voor Hobéon-certificatie én opname in het Sertum-register doet u bij Stichting Sertum. Betaling van de certificatiekosten verloopt via Sertum. De certificatiekosten bedragen € 75,- per certificaat bij aanmelding plus een jaarlijkse prolongatiebijdrage voor de certificatie van € 75,- (prolongatiebijdrage voor 2e en volgende certificaat is € 50,-per jaar).

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Examinering en certificatie zijn twee aparte activiteiten.
Voor deelname aan een praktijkexamen ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ ontvangt u een factuur van Hobéon SKO à € 745,- per discipline.

Erkende examenbureaus

Organisatie Ekend examen  Ekenning geldig tot 
 HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen  

Volledig examen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI(*)
Volledig examen BOEI Adviseur(*)

(erkenning aangevraagd)
 HU – Hogeschool Utrecht  

Volledig examen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI(*)
Volledig examen BOEI Adviseur(*)

 (erkenning aangevraagd)
 SCEV – Stichting COMOG Examens Vastgoed Praktijkexamen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (erkenning aangevraagd)
 Stichting Sertum  Kennistoets wet- en regelgeving  

Downloads 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de certificering als onderhoudskundige vastgoed, neemt u dan contact op met Willem de Vries via (070) 30 66 850.
U kunt ook informatie aanvragen via het online contactformulier.

Informatie aanvragen

Certificatiecoördinator

Willem de Vries
T: (070) 30 66 850
E: SOV@hobeon.com
Secretariaat Hobéon SKO
T: (070) 30 66 850
E: SOV@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u als certificaathouder correcties of wijzigingen van uw persoonsgegevens, woonadres of bereikbaarheidsgegevens (telefoon, e-mail) doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via SOV@hobeon.com