Niet-Destructief Onderzoekers

U voert niet-destructief onderzoek (NDO) uit, bijvoorbeeld aan (druk)apparatuur (vaten, tanks, buis- en transportleidingen), staalconstructies en transportmiddelen (rail, lucht- en scheepvaart). volgens de internationale normen. Om uw vakdeskundigheid aantoonbaar te maken, kunt u zich laten certificeren bij Hobéon SKO.

OmschrijvingRegisterCertificaten van vakbekwaamheidPED-verklaringAanmeldproceduresDownloadsOpleidingsinstellingenExamination CentresTarievenActueelMeer informatieCertificatiecoördinator

 • Onafhankelijke, onpartijdige en deskundige toetsing
 • Borging kwaliteit en veiligheid
 • Samenwerking met (internationale) brancheverenigingen
 • Internationaal geldig certificaat

Omschrijving 

Het certificatiesysteem SKNDO voor het certificeren van niet-destructief onderzoekers is al ruim dertig jaar operationeel. Vanaf 1993 is het erkend door de toenmalige Raad voor de Certificatie (nu Raad voor Accreditatie, Registratienummer C 043).

Het gaat daarbij om de industriële sectoren:

 • Beproeving voor en tijdens het gebruik, inclusief fabricage
 • Luchtvaart
 • Spoorwegonderhoud

Daarnaast is certificering voor een specifieke productsector mogelijk.

Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Om de 10 jaar is een examen nodig.

Internationale erkenning

Hobéon certificeert u als niet-destructief onderzoeker volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 en is geaccrediteerd door de RvA. Uw certificaat is internationaal erkend door de brancheorganisaties European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) en de International Committee Non-Destructive Testing (ICNDT).

Pressure Equipment Directive (PED)

Doet u onderzoek aan drukapparatuur? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees Hobéon SKO aan voor het afgeven van de certificaten van vakbekwaamheid voor het niet-destructief onderzoek op permanente verbindingen als onderdeel van drukapparatuur (risicocategorie III of IV,  richtlijn 2014/68/EU). Behaalt u een certificaat voor de sector ‘Beproeving vóór en tijdens gebruik, inclusief fabricage’, dan kunt u een erkend bewijs van vakbekwaamheid volgens de Europese Richtlijn Drukapparatuur of Pressure Equipment Directive (PED) aanvragen.

Certificaten van vakbekwaamheid

NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast, met diverse onderzoeksmethodes. U kunt zich laten certificeren voor de volgende methoden:

 • wervelstroom-onderzoek (ET)
 • magnetisch onderzoek (MT)
 • penetrant onderzoek (PT)
 • radiografie (RT)
 • interpretatie van radiografische films (RI, bekend als filmlezen)
 • ultrasoon onderzoek (pulse-echo) (UT)
 • ultrasoon Time of Flight Diffraction (ToFD)
 • ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
 • ultrasoon wandiktemeting/corrosiedetectie (UT-WDCD)
 • visueel onderzoek (VT)

PED-verklaring

Hobéon SKO is door SZW aangewezen om vakbekwaamheidsverklaringen af te geven conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED). Op basis hiervan zijn tot nu toe de door Hobéon SKO verstrekte ISO 9712 certificaten in de sector Beproeving voor en tijdens het gebruik, incl. fabricage gekoppeld en daarbij voorzien van een PED-verklaring.

Vanaf 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Een aanvraag voor een PED-verklaring moet vanaf die datum expliciet worden aangevraagd. Indien voor bepaalde NDO werkzaamheden in Nederland een PED verklaring is vereist, geldt dat alleen PED verklaringen geldig zijn die door een Nederlandse aangewezen instelling zijn afgegeven. De competentie en bevoegdheid dient separaat zichtbaar te zijn.

Onder de voorwaarde dat het ISO 9712 certificatieonderzoek met een positieve certificatiebeslissing wordt afgesloten, kan de kandidaat bij de aanvraag van het certificatieonderzoek aangeven of deze een PED-verklaring noodzakelijk acht. Hobéon SKO verstrekt bij een positief besluit een PED-verklaring voorzien van een apart PED-pasje (formaat bankpasje).

Door de aanwijzing van SZW ressorteert deze activiteit voor Hobéon SKO onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is monitoring verreist. Er zijn met ingang van 1 januari 2018 kosten verbonden aan de verklaring en het vervaardigen van het PED-pasje. 

Aanmeldprocedures

In de ‘Handreiking aanmeldprocedure Niet-destructief onderzoekers’  treft u meer informatie aan over de aanmeldprocedures voor initiële certificatie, verlenging certificering of her-certificering.

Downloads

Formulieren (pdf) 

Opleidingsinstellingen 

Voor het overzicht van opleidingsinstellingen gaat u naar www.hobeon.nl/skndo-opleidingen

Examination Centres

ISO 9712 kent naast Opleidingsinstellingen voor NDO ook Examination Centres. Als u een NDO-opleiding gevolgd hebt, zal in de meeste gevallen het examen worden georganiseerd door het Examination Centre dat gelieerd is aan de opleider. 

Voor (praktijk) examens hercertificering kunt u zich rechtstreeks wenden tot één van de Examination Centres. Voor het overzicht van door Hobéon SKO erkende Examination Centres gaat u naar www.hobeon.nl/skndo-examination-centres

Tarieven 2021

Hieronder treft u de tarieven per 1 januari 2021.
Alle prijzen zijn exclusief btw. 

Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712: 

Methodes:

AT (Akoestische Emissie)
PT (Penetrant)
MT (Magnetisch)
UT (Ultrasoon)
ToFD (Time of Flight Diffraction)
PA (Phased Array)
RT (Radiografisch) 
ET (Wervelstroom)
VT (Visueel)

Bedragen in euro's (€)

niveau  1

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

913,00

928,00

Herexamen theorie (Algemeen of Specifiek)

164,00

164,00

Herexamen praktijk

279,00

293,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

417,00

417,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

712,00

729,00

 Tarieven voor de Kwalificatie: RI (filmlezen)

Bedragen in euro's (€)

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

963,00

 Herexamen theorie

164,00

 Herexamen praktijk

354,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

417,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

778,00

 

Niveau 3 volgens Regelingen SKNDO (m.u.v. TOFD en PA)

Bedragen in euro's (€)

niveau 3

Initiële certificatie voor 5 jaar incl. hoofdmethode examen 
(delen D, E, F)

1.077,00

Basisexamen (delen A, B, C) (Examenresultaat basisexamen blijft 5 jaar geldig) 
Let op: aanmelding voor het basisexamen is alleen mogelijk in combinatie met aanmelding voor een hoofdmethode examen. Het basisexamen hoeft niet opnieuw te worden afgelegd als u een geldig 
niveau 3: ISO 9712 certificaat hebt in een andere methode.

 417,00

Praktijkexamen (t.b.v. certificering niv-3)
Let op: u krijgt vrijstelling voor het Praktijkexamen als u een geldig niveau 2 ISO 9712 certificaat hebt in dezelfde methode. Voor RT-3 geldt dat u vrijstelling krijgt voor het Praktijkexamen als u zowel een geldig ISO 9712 certificaat voor RT2 als RI hebt.

 293,00

Herexamens

 

Herexamen onderdeel A (Kennis van materialen en procestechnologie)

 164,00

Herexamen onderdeel B (Kennis van NDO persoonscertificatie- en kwalificatiesystemen

164,00

Herexamen onderdeel C (Algemene NDO kennis op niveau 2)

190,00

Herexamen onderdeel D (Kennis op niv 3 van de toegepaste NDO-methode)

164,00

Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties)

164,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

325,00

Herexamen praktijk

293,00

Verlenging certificaat met 5 jaar

417,00

Hercertificering voor 5 jaar

791,00

Herexamen theorie hercertificatie

243,00

 Niveau 3 TOFD en PA

Bedragen in euro's (€)

 

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen

913,00

Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties)

164,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

325,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

417,00

Hercertificering voor 5 jaar

791,00

Herexamen theorie hercertificatie

243,00

Verstrekking PED-pasje                                                                                                                                             49,00          

Bij een gering aantal kandidaten per examensessie kan een toeslag van toepassing zijn.  
Indien het examen buiten Nederland plaatsvindt, wordt het tarief vermeerderd met een toeslag, gebaseerd op de meerkosten.

Actueel

Met ingang van 8 maart 2021 is versie 7.14 van de Regelingen SKNDO van kracht.
De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn administratief. Certificatie-eisen of -procedures zijn niet gewijzigd.

Vanaf heden sturen wij de NDO-certificaten aan u in een digitale vorm.
De PED-verklaringen en pasjes worden zoals gebruikelijk per post verstuurd.

Links


Beroepsorganisaties
Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Techniek KINT
i. www.kint.nl

Internationale beroepsorganisaties
European Federation for Non-Destructive Testing EFNDT
i. www.efndt.org

International Committee Non-Destructive Testing ICNDT
i. www.icndt.org

Certificatiecoördinator

hbe staand smal transparantDe heer ing. H.G. (Henk) Benckhuijsen 
T: (070) 30 66 850 
E: h.benckhuijsen@hobeon.nl

Kandidatenadministratie Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: SKNDO@hobeon.nl

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via SKNDO@hobeon.nl.  

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via SKNDO@hobeon.nl.

Register Niet-Destructief Onderzoekers

Laatste mutatie: 16 September 2021