Niet-Destructief Onderzoekers

U voert niet-destructief onderzoek (NDO) uit, bijvoorbeeld aan (druk)apparatuur (vaten, tanks, buis- en transportleidingen), staalconstructies en transportmiddelen (rail, lucht- en scheepvaart). volgens de internationale normen. Om uw vakdeskundigheid aantoonbaar te maken, kunt u zich laten certificeren bij Hobéon SKO.

OmschrijvingRegisterCertificaten van vakbekwaamheidPED-verklaringAanmeldproceduresDownloadsOpleidingsinstellingenExamination CentresTarievenActueelMeer informatieCertificatiecoördinator

 • Onafhankelijke, onpartijdige en deskundige toetsing
 • Borging kwaliteit en veiligheid
 • Samenwerking met (internationale) brancheverenigingen
 • Internationaal geldig certificaat

Direct informatie aanvragen

Omschrijving 

Het certificatiesysteem SKNDO voor het certificeren van niet-destructief onderzoekers is al ruim dertig jaar operationeel. Vanaf 1993 is het erkend door de toenmalige Raad voor de Certificatie (nu Raad voor Accreditatie).

Het gaat daarbij om de industriële sectoren:

 • Beproeving voor en tijdens het gebruik, inclusief fabricage
 • Luchtvaart
 • Spoorwegonderhoud

Daarnaast is certificering voor een specifieke productsector mogelijk.

Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Om de 10 jaar is een examen nodig.

Internationale erkenning

Hobéon certificeert u als niet-destructief onderzoeker volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 en is geaccrediteerd door de RvA. Uw certificaat is internationaal erkend door de brancheorganisaties European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) en de International Committee Non-Destructive Testing (ICNDT).

Pressure Equipment Directive (PED)

Doet u onderzoek aan drukapparatuur? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees Hobéon SKO aan voor het afgeven van de certificaten van vakbekwaamheid voor het niet-destructief onderzoek op permanente verbindingen als onderdeel van drukapparatuur (risicocategorie III of IV,  richtlijn 2014/68/EU). Behaalt u een certificaat voor de sector ‘Beproeving vóór en tijdens gebruik, inclusief fabricage’, dan kunt u een erkend bewijs van vakbekwaamheid volgens de Europese Richtlijn Drukapparatuur of Pressure Equipment Directive (PED) aanvragen.

Certificaten van vakbekwaamheid

NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast, met diverse onderzoeksmethodes. U kunt zich laten certificeren voor de volgende methoden:

 • wervelstroom-onderzoek (ET)
 • magnetisch onderzoek (MT)
 • penetrant onderzoek (PT)
 • radiografie (RT)
 • interpretatie van radiografische films (RI, bekend als filmlezen)
 • ultrasoon onderzoek (pulse-echo) (UT)
 • ultrasoon Time of Flight Diffraction (ToFD)
 • ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
 • ultrasoon wandiktemeting/corrosiedetectie (UT-WDCD)
 • visueel onderzoek (VT)

PED-verklaring

Hobéon SKO is door SZW aangewezen om vakbekwaamheidsverklaringen af te geven conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED). Op basis hiervan zijn tot nu toe de door Hobéon SKO verstrekte ISO 9712 certificaten in de sector Beproeving voor en tijdens het gebruik, incl. fabricage gekoppeld en daarbij voorzien van een PED-verklaring.

Vanaf 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Een aanvraag voor een PED-verklaring moet vanaf die datum expliciet worden aangevraagd. Een PED-verklaring is enkel vereist als binnen Nederland de NDO-certificaathouder daadwerkelijk werkzaamheden verricht aan drukapparatuur. (Voor dergelijke werkzaamheden in Nederland zijn alleen PED verklaringen geldig die door een Nederlandse aangewezen instelling zijn afgegeven.) De competentie en bevoegdheid dient separaat zichtbaar te zijn.

Onder de voorwaarde dat het ISO 9712 certificatieonderzoek met een positieve certificatiebeslissing wordt afgesloten, kan de kandidaat bij de aanvraag van het certificatieonderzoek aangeven of deze een PED-verklaring noodzakelijk acht. Hobéon SKO verstrekt bij een positief besluit een PED-verklaring voorzien van een apart PED-pasje (formaat bankpasje).

Door de aanwijzing van SZW ressorteert deze activiteit voor Hobéon SKO onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is monitoring verreist. Er zijn met ingang van 1 januari 2018 kosten verbonden aan de verklaring en het vervaardigen van het PED-pasje. De kosten bedragen € 46,- exclusief BTW.

Aanmeldprocedures

In de ‘Handreiking aanmeldprocedure Niet-destructief onderzoekers’ treft u meer informatie aan over de aanmeldprocedures voor initiële certificatie, verlenging certificering of her-certificering.

Downloads

Formulieren (pdf)

Opleidingsinstellingen 

Materiaal Metingen Testgroep B.V.
afdeling Opleidingen
1-februariweg 6
4794 SM Heijningen
t. 0167 525 020
w.mme-group.com/training.html
e. opleidingen@mme-group.com
Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT / ET
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT/ ToFD / PA /  ET /  VT/ VT-w
Opleidingen niveau 3: MT / UT

TÜV Rheinland Sonovation b.v.   
Elschot 30
4905 AZ Oosterhout
Contactpersoon: E. van der Spek
t. 0162-425 588 
f. 0162- 424343
w. www.tuv.com/ndt
e. erik.vanderspek@nl.tuv.com
Opleidingen niveau 2:  ToFD / PA / UT

SGS Nederland B.V.
Industrial Services 
Malledijk 18
3208 LA Spijkenisse
Postbus 200
3200 AE Spijkenisse
Contactpersoon: mw. Irene Sjouw-Pors
t. 0181 693622
e. irene.sjouw-pors@sgs.com
Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT 
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT
 DEKRA Rail bv  
Concordiastraat 67 
3551 EM Utrecht 
Contactpersoon: Th. de Keijzer 
t. 030-3005223 
f. 030-3005150
w. www.dekra-rail.com
e. theo.dekeijzer@dekra.com 
Opleidingen: MT, UT en ET (Niveau 1, sector spoorwegonderhoud)
Vinçotte Nederland - Vinçotte Academy 
Takkebijsters 8
4817 BL  Breda
Postbus 6869
4802 HW Breda
t. 076-571 22 88 
f. 076-587 47 60 
e. info@vincotte.nl 
Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT 
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / VT / VT-w / UT / ToFD / PA
Applus RTD
Delftweg 144
3046 NC Rotterdam
t. 010-7166156
w. www.applusrtd.nl  
e. opleidingen@applusrtd.com 
Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / VT / ToFD / PA
Opleidingen niveau 3: MT / PT / RT / UT  

TiaT europe bv 
Scherpdeel 32
4703 RJ Roosendaal
t. 0165-552 461 
f. 0165-552 860
w: tiat.nl/opleidingen/
e. admin@tiat.nl
Opleidingen niveau 1: ET / MT / PT / RT / UT 
Opleidingen niveau 2: ET / MT / PT / RT / RI /  UT / TOFD / PA /  VT / VT-w
Opleidingen niveau 3: ET / MT / PT / RT / UT /  TOFD / PA / VT 

Weldmij B.V.
Dukdalf 11
9206 BE Drachten
t. 0512 524 008
w. www.weldmij.nl
e. s.degroot@weldmij.com
Opleidingen niveau 2: VT, VT-w

Centrum voor Natuur & Techniek
3500 AD Utrecht
t. 088-481 8888
w.https://www.werkenstudie.hu.nl
e. info@cvnt.nl
i.  www.cvnt.nl
Opleidingen niveau 3: basis niveau 3; hoofdmethode UT / PT / MT / RT
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De kandidaat is in het bezit van een geldig* ISO-9712
  certificaat op niveau 2 in de overeenkomstige methode en sector. Voor
  RT geldt dat de kandidaat in het bezit moet zijn van geldige* 
  ISO-9712 certificaten RT2 én Filmlezen in de overeenkomstige sector.
 • De kandidaat heeft met succes een technische HBO of Universitaire opleiding
  afgerond, mits op een voor NDO-relevant afstudeer onderwerp, dan wel
  minstens 2 jaar heeft afgerond van een voltijdse ingenieursstudie in een
  relevante richting, op HBO of Academisch niveau.

Geldig* wil in dit verband zeggen: een ISO-9712 certificaat uitgegeven
door een certificerende instelling geaccrediteerd tegen ISO 17024.

 

Examination Centres

ISO 9712 kent naast Opleidingsinstellingen voor NDO ook Examination Centres. Als u een NDO-opleiding gevolgd hebt, zal in de meeste gevallen het examen worden georganiseerd door het Examination Centre dat gelieerd is aan de opleider. 

Voor (praktijk) examens hercertificering kunt u zich rechtstreeks wenden tot één van de Examination Centres. De volgende Examination Centres zijn erkend door Hobéon SKO:  

Materiaal Metingen Testgroep B.V.
1-februariweg 6
4794 SM Heijningen
Contactpersoon: A.C. Visser
t. 0167 525 020 
e. examen@mme-group.com
Examens: ET / MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT
TiaT europe bv 
Scherpdeel 32
4703 RJ Roosendaal
Contactpersoon: P. van Haren
t. 0165-552 461 / 06 54297643
f. 0165-552 860
e. admin@tiat.nl
Examens: ET / MT / PT / RT / RI /  UT / TOFD / PA / VT 
SGS Nederland B.V.
Industrial Services 
Malledijk 18
Spijkenisse
Postbus 200
3200 AE Spijkenisse
Contactpersoon: mw. Irene Sjouw-Pors
t. 0181- 693622
e. irene.sjouw-pors@sgs.com
Examens :  MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT
TÜV Rheinland Sonovation b.v.
Elschot 30
4905 AZ Oosterhout
Contactpersoon: E. van der Spek
t. 0162-425 588 
f. 0162- 424343
w. www.tuv.com/ndt
e. erik.vanderspek@nl.tuv.com
Examens: UT / ToFD / PA
Vinçotte Nederland 
Takkebijsters 8 
Postbus 6869
4802 HW Breda
Contactpersoon: C.J.M. van Alphen 
t. 076-571 22 88 
f. 076-587 47 60 
e. info@vincotte.nl
Examens: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT
Applus RTD
Delftweg 144
3046 NC  Rotterdam
t. 010 716 61 56
e. examinationcenter@applusrtd.com  
Examens: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT

Tarieven

Alle prijzen zijn exclusief btw. Tarieven per 1 januari 2018

Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712: 
Methodes:
PT (Penetrant)
MT (Magnetisch)
UT (Ultrasoon)
ToFD (Time of Flight Diffraction)
PA (Phased Array)
RT (Radiografisch) 
ET (Wervelstroom)
VT (Visueel)

Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712

Bedragen in euro's (€)

niveau  1

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

840,00

853,00

Herexamen theorie (Algemeen of Specifiek)

150,00

150,00

Herexamen praktijk

256,00

269,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

383,00

383,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

654,00

670,00

 Tarieven voor de Kwalificatie: RI (filmlezen)

Bedragen in euro's (€)

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

912,00

 Herexamen theorie

150,00

 Herexamen praktijk

335,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

383,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

736,00

 

Niveau 3 volgens Regelingen SKNDO (m.u.v. TOFD en PA)

Bedragen in euro's (€)

niveau 3

Initiële certificatie voor 5 jaar incl. hoofdmethode examen 
(delen D, E, F)

 991,00

Basisexamen (delen A, B, C) (Examenresultaat basisexamen blijft 5 jaar geldig) 
Let op: aanmelding voor het basisexamen is alleen mogelijk in combinatie met aanmelding voor een hoofdmethode examen. Het basisexamen hoeft niet opnieuw te worden afgelegd als u een geldig 
niveau 3: ISO 9712 certificaat hebt in een andere methode.

 383,00

Praktijkexamen (t.b.v. certificering niv-3)
Let op: u krijgt vrijstelling voor het Praktijkexamen als u een geldig niveau 2 ISO 9712 certificaat hebt in dezelfde methode. Voor RT-3 geldt dat u vrijstelling krijgt voor het Praktijkexamen als u zowel een geldig ISO 9712 certificaat voor RT2 als RI hebt.

 261,00

Herexamens

 

Herexamen onderdeel A (Kennis van materialen en procestechnologie)

 150,00

Herexamen onderdeel B (Kennis van NDO persoonscertificatie- en kwalificatiesystemen

150,00

Herexamen onderdeel C (Algemene NDO kennis op niveau 2)

174,00

Herexamen onderdeel D (Kennis op niv 3 van de toegepaste NDO-methode)

150,00

Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties)

150,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

298,00

Herexamen praktijk

256,00

Verlenging certificaat met 5 jaar

389,00

Hercertificering voor 5 jaar

654,00

Herexamen theorie hercertificatie

223,00

 Niveau 3 TOFD en PA niveau

Bedragen in euro's (€)

 

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen

649,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

298,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

389,00

Hercertificering voor 5 jaar

654,00

Herexamen theorie hercertificatie

223,00

Bij een gering aantal kandidaten per examensessie kan een toeslag van toepassing zijn.  
Indien het examen buiten Nederland plaatsvindt, wordt het tarief vermeerderd met een toeslag, gebaseerd op de meerkosten.

Actueel

Met ingang van 17 december 2018 is versie 7.10 van de Regelingen SKNDO van kracht.

Wijzigingen t.o.v. versie 7.9 zijn: 
De paragraaf 7.2 over mogelijke reducties op de vereiste ervaringstermijn voor initiële certificatie is herschreven. De tekst is nu meer conform de ISO9712:2012. 
Indien voor examenonderdelen herexamens worden afgelegd, gelden de laatst behaalde scores (par. 8.1).
De maximale toegestane tijd voor niv. 3 examenonderdelen (par. 8.4) is nu ook in de Regelingen vermeld. Dit zijn geen wijzigingen m.b.t. de tot nu toe gehanteerde tijden zoals vermeld op de examenopgaven.
Diverse tekstuele correcties.

De aanpassingen zijn met een markering in kantlijn aangegeven.

Links


Beroepsorganisaties
Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Techniek KINT
i. www.kint.nl

Internationale beroepsorganisaties
European Federation for Non-Destructive Testing EFNDT
i. www.efndt.org

International Committee Non-Destructive Testing ICNDT
i. www.icndt.org

Certificatiecoördinator

hbe staand smal transparantDe heer ing. H.G. (Henk) Benckhuijsen 
T: (070) 30 66 850 
E: h.benckhuijsen@hobeon.nl

Kandidatenadministratie Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: SKNDO@hobeon.nl

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via SKNDO@hobeon.nl.  

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via SKNDO@hobeon.nl.

 Aanvragen informatie

Register Niet-Destructief Onderzoekers

Laatste mutatie: 14 December 2018