Monumenten Adviesbureaus (erkenning)

Er bestaat in Nederland een diverse groep adviesbureaus die zijn sporen in de monumentenzorg verdiend heeft. De kwaliteitsbewuste bureaus hebben de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Met een certificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL ERM 2000) laten zij zien dat zij hun vak verstaan. Wilt u uw bureau ook laten erkennen? Hobéon kan dat voor u verzorgen. Hobéon voert al ruim twintig jaar certificeringen uit in de erfgoedsector.

Omschrijving Downloads Erkende monumentenadviesbureaus AanmeldenMeer informatie 

  • Hobéon heeft ruim twintig jaar ervaring in de sector monumentenzorg
  • Samenwerking met branchevereniging VAM en Stichting ERM
  • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure gericht op verbetering
  • Bewijs van vakbekwaamheid binnen monumentenzorg

Offerte aanvragen

Omschrijving certificering monumentenadviesbureaus

De laatste jaren trekt de overheid zich meer terug en wordt van de markt zelfregulering verwacht. Om te laten zien dat bedrijven hun kwaliteit op orde hebben, kiezen branches en/of verenigingen van specialistische bedrijven voor certificering. Met Hobéon als hun vaste certificeringspartner. Onze aanpak is praktisch en op maat gesneden. Hobéon is sinds 1996 actief in de sectoren monumentenzorg en architectuur en werkt samen met Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

U laat zich altijd certificeren op basis van de BRL EMA in combinatie met een specialistische ‘uitvoeringsrichtlijn’ (URL): die voor Bouwtechnisch Advies (bestaand uit de onderdelen a. Planvoorbereiding en b. begeleiding/directievoering) of die voor Molenadvies.

EMA en VAM

Om die reden is in 2010 een erkenningsregeling ontwikkeld met kwaliteitsnormen voor monumentenadviesbureaus: de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus (EMA). Daarnaast is een branchevereniging opgericht: de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM). Een adviesbureau dat EMA-erkend is, heeft onder meer aangetoond veel kennis van restauratietechnieken en -materialen te hebben en met de juiste ketenpartners in het proces samen te werken. De Stichting ERM beheert de regeling BRL EMA ofwel de BRL ERM 2000

Certificeringstraject

Om de erkenning te verkrijgen moet uw adviesbureau aantoonbare ervaring hebben met het werken aan monumentale objecten en die bijhouden. Uw bedrijf doorloopt een initiële toets van één dag met toetsing op alle onderwerpen uit de beoordelingsrichtlijn (, zowel op kantoor als op restauratieprojecten in uitvoering. Daarbij komen o.a. aan de orde: bestekken, restauratietechnieken, materialen en vervalfenomenen. Een auditteam met expertise op het gebied van bedrijfskunde, kwaliteitszorg, restauratie en monumentenzorg voert de audit uit.

Na een positieve certificeringsbeslissing ontvangt u een certificaat dat drie jaar geldig is. In het tweede en derde jaar van de certificeringscyclus vinden twee ‘controletoetsen’ plaats. Daarna begint de cyclus opnieuw. Op deze manier stimuleren we continu de ontwikkeling, kwaliteit en verbetering van het vakgebied. Van iedere toets leggen we de bevindingen en aandachtspunten vast in een rapportage. Zo heeft uw bedrijf een basis om aan verbetering te werken. Zorgvuldigheid staat voorop en de doorloop van het eerste contact tot aan het ontvangen van het certificaat is doorgaans enkele maanden.

Het traject start met een telefonisch consult waarin we meer informatie geven over de procedure. Of vraag direct een offerte aan. 

Downloads

BRL ERM 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau
URL ERM 2002 Molenadvies
URL ERM 2001 Bouwkundig advies
URL ERM 2005 Gebouw Inspectie 

Register Erkende Monumenten Adviesbureaus

 

Bureau + vestigingsplaats

BRL EMA + URL 2001 Bouwtechnisch
Advies Monumenten

BRL EMA + URL 2002 Molenadvies

BRL EMA + URL 2005 Gebouwinspectie  

Architectenbureau 1meter98
Amsterdam

Bouwtechnisch advies monumenten 

   

Archivolt Architecten,
Amsterdam

Bouwtechnisch advies monumenten 

   

Arco Architecten,
Oudewater 

Bouwtechnisch advies monumenten     

Brink Erfgoedonderdeel van Brink Management & Advies,
Rotterdam

     Gebouwinspectie
Bouw- en Restauratieadviesburo Holtzer
Amersfoort

Bouwtechnisch advies
monumenten

   
Bouwburo Vitruvius
Asperen

Bouwtechnisch advies
monumenten

   

Brink Erfgoed
(onderdeel van Brink Management & Advies)
Rotterdam

Bouwtechnisch advies monumenten     
Dijkoraad RRG
Zwolle
Bouwtechnisch advies monumenten     
Erfgoed Advies Groen
Monster
Bouwtechnisch advies monumenten   Molenadvies  

Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV, 
Noordeloos

Bouwtechnisch advies monumenten     
SBKG Noord-Nederland 
Leeuwarden
Bouwtechnisch advies monumenten     

Restauratiearchitectuur BBM 
Raamsdonksveer

Bouwtechnisch advies monumenten     

Van Hoogevest Architecten,
Amersfoort

Bouwtechnisch advies monumenten     

Veldman Rietbroek architecten

Bouwtechnisch advies monumenten     
Van Reeuwijk bouwmeester,
Arum
Bouwtechnisch advies monumenten   Molenadvies

 
TAK Architecten,
Delft, Arnhem
Bouwtechnisch advies monumenten     
Vroom Architecten,
Amsterdam
Bouwtechnisch advies monumenten     
Walraad Architecten,
Rotterdam
Bouwtechnisch advies monumenten     

 

Aanmeldenmm staand smal transparant

Wilt u zich aanmelden of meer informatie
ontvangen over het certificeren van uw bedrijf?
Neemt u dan contact op met Miranda Maring of neem telefonisch contact
met ons op via (070) 30 66 800