Middelbaar Veiligheidskundigen

Als middelbaar veiligheidskundige beschikt u over kennis van de basis risicofactoren binnen organisaties. Certificering is niet verplicht, maar met een certificaat op zak staat u steviger in uw schoenen als veiligheidskundige. Bovendien geeft u hiermee inhoud aan veiligheid op het werk. 

 
Certificatie-eisenRegisterDownloadsOpleidingsinstellingen Verklaring gelijkwaardigheidBij- en nascholingTarievenActueelLinksCertificatiecoördinator 

  • Jarenlange ervaring
  • Hoogstaande kwaliteit
  • Persoonlijke aandacht
  • Gratis adviesgesprek

Direct informatie aanvragen

Certificatie-eisen

Eisen voor middelbaar veiligheidskundige (MVK)

  • Vooropleiding (MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis) •
  • Beroepsopleiding (diploma middelbaar veiligheidskunde)
  • Werkervaring als MVK
  • Bij- en nascholing (minimaal 9 punten in 3 jaar)

Downloads

Regelingen

Formulieren

De elektronische formulieren werkgeversverklaring en certificaathouderverklaring kunt u ook gebruiken voor de aanvraag hercertificering.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op de webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten", download dan het aanvraagformulier hieronder. Het formulier kunt u afdrukken en na het waarmerken per post of per e-mail opsturen naar Hobéon.

Opleidingsinstellingen

Verklaring gelijkwaardigheid

Voor het initiële certificatieonderzoek MVK is het vaststellen van de gelijkwaardigheid van een buitenlandse beroepsopleiding met een Nederlandse MVK-opleiding noodzakelijk. 

Met het formulier Aanvraag gelijkwaardigheid beroepsopleiding België   (pdf) kunt u ons verzoeken een onderzoek te starten naar gelijkwaardigheid van een Belgische opleiding.

Indien het beroepsopleidingen uit andere lidstaten van de EU betreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Het formulier stuurt of verzoek stuurt u naar:

Secretariaat Hobéon SKO 
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
of naar e-mailadres j.boere@hobeon.nl 

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Veiligheidskundigen, kunt u het document hieronder openen. 

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het onderstaande aanvraagformulier Waarderingsonderzoek. Het formulier dient u uit te printen en na het waarmerken per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing (bijlage 2) zijn te vinden onder downloads.

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. 

Tarieven MVK per 1 januari  2021  
Initieel certificatie onderzoek (voor een certificatieperiode van 3 jaar) € 687,-
Hercertificatie onderzoek (voor een certificatieperiode van 3 jaar) € 567,-

 

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

 Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
 Eendaags  1 of 2  € 216,00
 Korte meerdaags  3 t/m 10  € 341,00
 Lange meerdaags  >10  € 461,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Actueel

Op dit moment is er geen nieuws over Middelbaar Veiligheidsdeskundigen

Links

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

Meneer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Aanvragen informatie

Register

 

Register Middelbaar Veiligheidskundigen

Laatste mutatie: 22 January 2021