Kwaliteitsaudit VO en MBO

De kwaliteitsaudit is een even effectief als simpel maatwerkinstrument. Het doel is het beoordelen en verbeteren van de onderwijspraktijk of een specifiek team in het voortgezet- of beroepsonderwijs. Ook kunt u het inzetten als onderdeel van de PDCA-cyclus en ter voorbereiding op een bezoek van de Onderwijsinspectie. De kwaliteitsaudit helpt uw instelling onderwijs verbeteren en versterkt uw kwaliteitscultuur. 

OmschrijvingMeer informatie

  • Verbetering onderwijs
  • Kwaliteitscultuur
  • Deskundig en zorgvuldig

Aanmelden

Omschrijving kwaliteitsaudit mbo en vo

Hobéon kijkt tijdens de kwaliteitsaudit vanuit drie invalshoeken naar de kwaliteit van uw school. Zo bestuderen we de (pedagogisch-)didactische aspecten (de lespraktijk), onderzoeken we de schoolorganisatie en de (gezamenlijke) lespraktijk. Ook bestuderen we de doorwerking van het eigen schoolconcept in de lespraktijk.

De audit is op maat en we stemmen met u af op welke indicatoren de focus ligt. Die indicatoren zijn verbonden met het beoordelingskader van de Onderwijsinspectie. In samenspraak stelt Hobéon een programma op voor de kwaliteitsaudit van ongeveer een dag. Het auditteam bestaat uit (twee of drie) ervaren auditoren, die ter voorbereiding een korte documentenanalyse uitvoeren. Op de dag van de audit bezoeken de auditoren een aantal lessen en aan het einde van de dag ontvangt u een terugkoppeling. Tot slot krijgt u een rapportage met de bevindingen en aanbevelingen.


“De kwaliteitsaudit biedt concrete aanknopingspunten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking in een docententeam.” 

De heer drs. ing. R. Oranje, directeur Zuid-West College Den Haag

 

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met Ruud van der Herberg of Marvin Leerdam via (070) 30 66 800.