GGZ-agoog

Voor GGZ-agogen is het belangrijk zich te registreren bij het Registerplein. Dat kan alleen na het volgen van een opleiding die voldoet aan de eisen van het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen (COOAB)2.0. Wilt u uw opleiding laten beoordelen op deze eisen? Hobéon doet dit voor zowel de afstudeerrichting GGZ-agoog binnen de hbo-opleidingen Social Work als voor de na- en bijscholingsopleidingen voor GGZ-agogen.

OmschrijvingAfstudeerrichting GGZ-agoog Na- en bijscholing GGZ-agoog BeroepsregisterMeer informatie

  • Zorgvuldige procedure
  • Registratie in het beroepenregister
  • Samenwerking met de branchevereniging
  • Hobéon is betrokken en deskundig

Direct informatie aanvragen

Omschrijving certificeren opleidingen GGZ-agoog

Enkele jaren geleden is binnen Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociale beroepen, het beroepsregister GGZ-agogen opgericht. Door zich te registreren, laten GGZ-agogen zien dat ze over voldoende actuele deskundigheid en kwaliteit beschikken voor de uitoefening van het beroep.

Om zich te registreren, moeten de agogen een opleiding volgen die aan bepaalde voorwaarden voldoet. In opdracht van COOAB beoordeelt Hobéon deze opleidingen. Wilt u uw opleiding met afstudeerrichting GGZ-agoog óf na- en bijscholing laten beoordelen? Dat kan bij Hobéon.

Afstudeerrichting GGZ-agoog

Is GGZ-agoog een afstudeerrichting binnen de hbo-opleidingen Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening? En is het programma eerder al beoordeeld volgens de eisen van het COOAB? Dan mag uw hogeschool tot september 2018 een certificaat GGZ-agoog bij het hbo-getuigschrift afgeven. Hogescholen die de erkenning door het COOAB niet hebben, kunnen hun programma door Hobéon laten beoordelen.

Na- en bijscholing

Biedt u na- en bijscholing aan voor GGZ-agogen? Hobéon beoordeelt ook aanbieders van na -en bijscholingsprogramma's, zodat deelnemers zich kunnen registreren bij het beroepsregister van de GGZ-agoog. In afstemming met het COOAB 2.0 is een regeling en beoordelingskader vastgesteld, waarop we aanbieders beoordelen. Na beoordeling sturen we het rapport naar het COOAB 2.0, die de verdere registratie verzorgt.

Beroepsregister

Het beroepsregister is te vinden op Het Registerplein

Meer informatierv staand smal transparant 1

Voor nadere informatie neemt u contact op met mevrouw G.C. (Rianne) Versluis via r.versluis@hobeon.nl of door te bellen met (070) 306 68 00.

Aanmelden voor een beoordelingstraject kan via het online formulier hieronder.
Hobéon stuurt een informatiepakket, met daarin de regeling en een informatiedocument gebaseerd op het beoordelingskader, dat u kunt invullen.

Aanvragen informatie