Gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen

De Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico´s van gevaarlijke stoffen en over de beoordeling daarvan in concrete acute situaties. De deskundige wordt geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen. Bij grootschalige incidenten kan de GAGS fysiek beschikbaar moeten zijn voor de operationele staven. De functie valt binnen de GGD. De GAGS versterkt zo nodig het Regionaal Operationeel Team, maar kan ook worden gevraagd om naar het Actiecentrum, of het Coördinatieteam Plaats Incident te gaan. De GAGS heeft géén leidinggevende taken, maar een zware inhoudelijke adviesfunctie. Hij/zij adviseert de hoogst leidinggevende van de GGD en werkt vooral samen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de sectie communicatie.

Registratie-eisenAanmeldprocedureDownloadsOpleidingsinstellingenBij- en nascholingTarievenActueelLinksCertificatiecoördinator

  • Professioneel en deskundig
  • Specialistische kennis

 

Direct informatie aanvragen

Registratie-eisen

Om voor registratie in aanmerking te komen moet u ofwel de GAGS-opleiding (b.v. bij de NSPOH) hebben afgerond, of op andere wijze kunnen aantonen dat u voldoet aan het vastgestelde curriculum.
In alle gevallen dient u ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar als GAGS werkzaam te zijn geweest. Voor een gedetailleerde omschrijving van de eisen: zie de Regeling GAGS.

LET OP: Registratie volgens de Inpassingsregeling is niet meer mogelijk.

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden voor registratie d.m.v. het aanvraagformulierHet formulier moet achtereenvolgens uitgeprint, ingevuld, ondertekend en opgestuurd worden naar Hobéon SKO (bij voorkeur scannen en e-mailen).

Downloads

Opleidingsinstellingen

  • Op dit moment zijn er geen opleidingsgegevens bekend. 

Bij- en nascholing

Hieronder vindt u de mogelijkheden voor het verdienen van punten voor geaccrediteerde na- en bijscholing.

  • Op dit moment zijn er geen na- en bijscholingsactviteiten bekend.

Tarieven

Het tarief dat Hobéon SKO in rekening brengt is gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als in dat geval binnen een termijn van 12 maanden voor de betrokken kandidaat (of voor een andere kandidaat van hetzelfde bedrijf) wederom een aanmelding voor hetzelfde product (examen etc.) wordt ingediend, zullen niet opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

GAGS-Tarieven per 1 januari 2020

Initiële registratie (5 jaar)   | € 680,- 
Herregistratie (5 jaar)         | € 680,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Registratieonderzoek, verstrekken van een certificaat van registratie, vermelding registratie in het register.

Actueel

Eisen herregistratie vastesteld 
De eisen waaraan de GAGS moet voldoen voor heregistratie na 5 jaar zijn vastgesteld in de vergadering van de Reg.Cie. GAGS op 26 januari 2011. Kijk op de downloadpagina, bij bijlage 3.

Links

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde 
i. www.medischemilieukunde.nl

BrandweerKennisNet
i. www.brandweerkennisnet.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
i. www.rivm.nl

GHOR Nederland
i. www.ggdghor.nl

Certificatiecoördinator

M.E. (Matthijs) Bos 
T: (070) 30 66 850 
E: m.bos@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: infosko@hobeon.nlmb staand web transparant rechts


Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via infosko@hobeon.nl.  

  

Informatie aanvragen

Register Gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen

Laatste mutatie: 16 September 2021