Gasdeskundigen Tankschepen

Een gasdeskundige tankschepen is gespecialiseerd in het controleren van de veiligheid aan boord. U ziet erop toe dat het repareren en onderhouden van tankschepen veilig gebeurt. En dat de risico’s op brand, explosie of het vrijkomen van chemicaliën of andere giftige gassen worden geminimaliseerd. In het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat gasdeskundigen moeten beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid. Hobéon geeft dit certificaat af als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de regeling SGT.

OmschrijvingRegisterDownloadsOpleidingsinstellingenTarievenActueelLinksCertificatiecoördinatorExpert marine chemist

  • Hobéon is de enige gecertificeerde instelling
  • Professioneel en deskundig
  • Specialistische kennis
  • Preventief onderzoek

Direct informatie aanvragen

Omschrijving 

Een gasdeskundige tankschepen is verplicht te beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid, omdat dit specialistische werk niet zonder gevaar en risico is. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt Hobéon als enige gecertificeerde instelling of aanvragers aan alle gestelde certificeringseisen voor gasdeskundigen tankschepen voldoen. Door dit preventieve onderzoek worden ongevallen tot een minimum gereduceerd. Deskundigen (certificaathouders) zijn terug te vinden in onderstaand register. 

Aanmeldprocedure

Voldoet u aan de certificatiecriteria van de regeling SGT? Dan kunt u per brief of e-mail informatie aanvragen over persoonscertificering. Vermeld uw naam, adres, postcode, plaatsnaam en e-mailadres en geef aan dat u informatie wilt over de certificering van gasdeskundigen tankschepen. Vervolgens sturen wij een aanvraagformulier toe. In de begeleidende brief leggen we uit hoe u de formulieren invult en welke aanvullende informatie wij graag ontvangen. Na het volgen van de opleiding en het succesvol afleggen van het examen ontvangt u een certificering voor drie jaar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon.

Downloads

 Regelingen

 Formulieren

Formulieren die een handtekening behoeven moeten afgedrukt worden en na het waarmerken per post of per e-mail naar Hobéon SKO worden verstuurd. 
Het formulier werkgeversverklaring is ook te gebruiken voor de aanvraag verlenging en hercertificering.

Opleidingsinstellingen

VANDERPERS MARITIME BV 
i.  www.consultingmarinechemist.nl | Datum van eerste toelating is 14-03-2016

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. 

Tarieven
2021
Initieel certificatie onderzoek inclusief schriftelijke theorie-examen           € 2.667
Herexamen schriftelijk theorie €   800
Verlenging € 1.565
Hercertificatie onderzoek inclusief schriftelijk theorie-examen         € 2.285
Hercertificatie onderzoek inclusief mondeling examen € 2.491 
Herexamen mondeling € 1.005 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Examens

Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn. Nieuwe examendata worden zodra bekend aan de onderstaande toegevoegd. 

Nog geen data bekend

Actueel

De volgende vergadering van de certificatiecommissie SGT staat gepland op:

Nog geen data bekend

Aanvragen die twee weken voor de vergaderdatum bij Hobéon SKO binnen zijn, kunnen op de vergadering in behandeling worden genomen.  

Links

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
i. www.szw.nl

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl  

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via j.boere@hobeon.nl.  

Informatie aanvragen

 

Register Gasdeskundigen Tankschepen

Laatste mutatie: 22 January 2021