Chauffeurs Ophaal Service Recycling

Wilt u werken als chauffeur bij een ophaaldienst voor recyclebare goederen zoals batterijen of accu’s? Dan kan de opdrachtgever verlangen dat u over een certificaat beschikt. Dit certificaat kunt u bij Hobéon behalen. Het is in samenwerking met Stibat ontwikkeld.

OmschrijvingRegisterDownloadsCertificatiecoördinator

  • Onafhankelijke toetsing door Hobéon
  • Actuele wettelijke kennis

 Direct informatie aanvragen

Omschrijving 

Voor het veilig vervoeren van gebruikte mobiele energiedragers (MED) zijn in Europees verband afspraken gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over (lege) batterijen, accu’s (denk aan fietsaccu’s) of accu’s voor noodstroomvoorzieningen. Stibat (Stichting batterijen) organiseert in Nederland het inzamelen en recyclen van lege batterijen en accu’s. Deze worden opgehaald bij allerlei winkels, supermarkten, scholen en bedrijven.  

ADR

Om lege batterijen en accu’s veilig op te halen, moet u ADR-gecertificeerd zijn, conform de wet voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de vrachtauto’s moeten volgens ADR-wetgeving ingericht worden. Na een training bij Stibat, nemen wij een theorie- en praktijkexamen af. Na goed gevolg en voldoen aan de overige certificatie-eisen ontvangt u het certificaat.

Recyclebare producten

Ook andere kleine recyclebare producten (KRP) zoals spaarlampen, tl-buizen, cartridges en smartphones vallen onder Europese wetgeving. Op termijn kunnen hier nog andere (kleine) recyclebare producten bij komen, waarvoor certificering mogelijk is.

Downloads

Voor de Chauffeur Ophaal Service Recycling is een Beroeps Competentie Document opgesteld (BCD COSMERE) in overleg met deskundigen uit het werkveld. Een verkorte versie daarvan is via de onderstaande link te downloaden

Certificatiecoördinator

Dhr. M. (Matthijs) Bosmb_staand_web_transparant_links.png

T: (070) 30 66 850 
E: m.bos@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: infosko@hobeon.nl 


Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via infosko@hobeon.nl.  

  Informatie aanvragen