Certified Executive Engineer Trainer - CEET

Werkt u als interne opleider en wilt u zich laten certificeren? Uw didactische vaardigheden als interne opleider zijn van grote invloed op de kwaliteit van de organisatie, haar medewerkers en haar klanten. Uw competenties in de overdracht van kennis zijn een onmisbaar smeermiddel in de hedendaagse complexe en gespecialiseerde technische wereld. Certificering van uw didactische vakbekwaamheid is nu mogelijk. 

Interne opleiders die op hun kennis én vaardigheden zijn beoordeeld door een door Hobéon erkend examination centre en dit met goed gevolg hebben doorlopen, kwalificeren zich voor opname in het Register Certified Executive Engineer Trainer - CEET.

Beoordelingskader  Erkende centres of examination NiveausProcedure Register CEET CertificatiecoördinatorInformatieformulier

  • Bewijs van vakbekwaamheid
  • Vertrouwd voor uw (interne) klanten
  • Internationaal erkend certificaat

Samen met de technische branche en in samenspraak met aanbieders van trainingen CEET (Certified Executive Engineer Trainer) ontwikkelde Hobéon een certificeringstraject.

Beoordelingskader 

Hobéon als certificerende instelling houdt op objectieve wijze toezicht op de kwaliteit van de examination centres CEET. Dat doet Hobéon op basis van het HKK beoordelingskader voor assessmentcentra, waarbij examination centres hebben aangetoond te werken volgens de basisvereisten uit het kader en zij hebben aangetoond dat de kwaliteit van hun organisatie, het opzetten en uitvoeren van assessments op orde is.

Erkende centres of examination

IPV Training & Advies
i. www.ipv.nl | datum eerste toelating 1 juni 2019

Niveaus

Het certificaat kent drie niveaus met elk hun specifieke competentie-eisen:

  • Yellow level, voor instructeurs, leermeesters en praktijkbegeleiders
  • Green level, voor de compliant technisch trainers
  • Black level, voor trainers die scenario’s moeten vormgeven en/of daar bedrijfsverantwoordelijk voor zijn

Procedure

De aanvraag voor inititele certificering verloopt via het examinaton centre. Een gecertificeerde interne opleider is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied voor een periode van drie jaar.
Om na drie jaar in aanmerking te komen voor hercertificatie dient de opleider aan te tonen dat hij zijn kennis en vaardigheden heeft onderhouden. Middels een assessment wordt dat wederom getoetst.

Certificatiecoördinator

 


T: (070) 30 66 850
E: ceet@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Contact
Heeft u vragen, vul dan het onderstaande formulier in. Dan neem ik contact met u op.

Informatieformulier

Gecertificeerde opleiders worden opgenomen in het register.

Register Certified Executive Engineer Trainer - CEET

Laatste mutatie: 16 September 2021