Certificering van functionarissen in assessments

Bij het ontwikkelen van competenties van personen is het cruciaal dat u als bekwame functionaris deze personen begeleidt of beoordeelt in assessments. Niet voor niets worden aan die bekwaamheid hoge kwaliteitseisen gesteld. Hobéon beoordeelt of assessoren en begeleiders aan deze standaard voldoen en een persoonscertificaat kunnen ontvangen. De uitgebreide expertise van Hobéon met assessments en persoonscertificering komt hier samen.

OmschrijvingRegisterCertificatie-eisenHercertificatieDownloadsMeer informatie

 • Ontwikkelingsgericht
 • Vakdeskundigheid
 • Klantvriendelijk

Certificering aanvragen

Omschrijving

Hobéon verricht de persoonscertificering van assessoren (onderwijs-, EVC- en loopbaanassessoren) en begeleiders (portfolio- en procesbegeleiders in assessmentprocedures). Hobéon heeft voor zowel de assessoren als de begeleiders competentieprofielen ontwikkeld. Hobéon beoordeelt ook het kwaliteitssysteem van klanten, waarmee zij de kwaliteit van hun assessments borgen.

Certificatie-eisen

Wilt u aantoonbaar bekwaam zijn als assessor of begeleider? Beschikt u nog niet over een certificaat? Dan moet u aantonen over het juiste (beroeps)niveau te beschikken en voldoende werkervaring hebben.

U doorloopt de volgende stappen:

 1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon.
 2. Inleveren van het ondertekende aanvraagformulier bij Hobéon.
 3. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken (zie uitwerking).
 4. Betalen van de factuur door u of uw werkgever.
 5. Inleveren van bewijsstukken bij Hobéon. Als meerdere exemplaren van documenten vereist zijn, wordt dat kenbaar gemaakt.
 6. Eerste beoordeling van de documenten door Hobéon. Onvolkomenheden of ontbrekende zaken kunnen in dit stadium door u worden aangevuld of gecorrigeerd. Daarna wordt het proces gecontinueerd.
 7. Het complete dossier wordt getoetst aan de certificatie-eisen en inhoudelijk beoordeeld door de certificatiecommissie. Onderdeel hiervan is een criterium- en ontwikkelingsgericht interview. Het resultaat is een toekenning, een afwijzing, of een nader onderzoek.
 8. De certificatiebeslissing en, bij positief gevolg, het toesturen van het certificaat met een geldigheidstermijn van drie jaar.

Hercertificatie

Voordat de geldigheidstermijn van het certificaat verloopt kunt u zich laten hercertificeren voor wederom drie jaar. Hiervoor geldt een lichtere toets. U moet dan aantonen op welke wijze u uw expertise in de afgelopen periode heeft onderhouden en op welke wijze u invulling heeft gegeven aan eventuele ontwikkelpunten uit de initiële certificering.

Downloads

Meer informatie

 

Wenst u meer informatie over deze vorm van persoonscertificatie, neem dan contact op met Mirjam Dijkman via: 

T: (070) 30 66 850 
E: sapa@hobeon.nl

 

Certificering aanvragen

 

Register Certificering van functionarissen in assessments

Laatste mutatie: 16 September 2021