Certificering klantmanagers

Vanuit het UWV is de wens naar voren gekomen voor certificering van de
re-integratiebegeleiders. 
Hobéon SKO, gespecialiseerd in persoonscertificatie en – registratie, gaat dit traject voor het UWV uitvoeren. Certificering vindt plaats om de professionalisering binnen het vak van re-integratiebegeleiders te stimuleren, vast te leggen en de bekendheid van re-integratiebegeleiders binnen en buiten het UWV te vergroten. 

Eisen registratieStappen certificeringMeer informatieRegister

 • Jarenlange ervaring met certificering
 • Beoordelingskader op maat

Direct informatie aanvragen

Eisen registratie

Om in aanmerking te komen voor de certificering dienen re-integratiebegeleiders te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen betreffen de beroepsopleiding, het onderhoud van het vak door het volgen van bij- en/of nascholing en de werkervaring.
Als u aan de betreffende certificatie-eisen voldoet, krijgt u een positief certificeringsbesluit. U ontvangt dan een certificaat en u wordt opgenomen in het register. Hieronder is het certificatieproces stapsgewijs weergegeven.

Stappen certificering

 1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO.
 2. Inleveren van het ondertekende aanmeldingsformulier bij Hobéon SKO.
 3. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken.
 4. Inleveren van bewijsstukken bij Hobéon SKO.
  Alle benodigde documenten moeten worden opgestuurd naar Hobéon SKO.
 5. Beoordeling van het dossier door de Hobéon SKO. 
  Het complete dossier wordt getoetst aan de certificatie-eisen door een medewerker van Hobéon SKO. Het resultaat van  deze toetsing kan zijn een afwijzing, een toekenning, of een aanvulling.
 6. Certificatiebeslissing en opsturen van het certificaat of afwijzingsbrief.

Meer informatiebv staand smal transparant

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de onderstaande personen:

Contactpersonen
Boudewijn Verstegen

Secretariaat Hobéon SKO
T.
 (070) 30 66 850

Adres
Lange Voorhout 14
2514ED Den Haag

 

Informatie aanvragen

 

.

Register Certificering klantmanagers

Laatste mutatie: 16 September 2021