Certificering instellingen voor Cultuureducatie en Amateurkunst

Aan kwaliteitsmanagement wordt binnen de cultuureducatie en amateurkunst veel aandacht besteed. Kwaliteit is een voorwaarde voor het voortbestaan van bijvoorbeeld uw muziek- of, dansschool of centrum voor de kunsten. Ook subsidieverstrekkers, (potentiële) klanten en afnemers willen meer zicht hebben op de geboden kwaliteit. 

Hobéon-auditoren beschikken over een jarenlange audit-ervaring in de culturele sector met 

  • kennis van kwaliteitssystemen
  • een brede visie op kwaliteit
  • een scherp analytisch vermogen
  • een helicopterview

Certificeringsaudits

CBCT, de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal, toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening. CBCT werkt met een twintigtal auditoren.
Vanuit Hobéon werken Willem van Raaijen en Rianne Versluis mee als expert-auditor.

Certificeringsproces
Wilt u meer weten over het certificeringsproces, bezoekt u dan de website van CBCT
Op de website van CBCT vindt u ook het overzicht van alle gecertificeerde organisaties.