Certificering instellingen voor Cultuureducatie en Amateurkunst

Aan kwaliteitsmanagement wordt binnen de cultuureducatie en amateurkunst veel aandacht besteed. Kwaliteit is een voorwaarde voor het voortbestaan van bijvoorbeeld uw muziek- of, dansschool of centrum voor de kunsten. Ook subsidieverstrekkers, (potentiële) klanten en afnemers willen meer zicht hebben op de geboden kwaliteit. Hobéon toetst en certificeert instellingen die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie Cultuurconnectie en beoordeelt of zij in aanmerking komen voor het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur. Als niet-lid kunt u ook in het bezit komen van zo’n keurmerk en zich aanmelden. U bewijst hiermee dat u een professionele en betrouwbare aanbieder bent.

PilotKeurmerkCertificeringsprocesKwaliteitskaderKosten Overzicht instellingen met keurmerkContact

  • Hobéon is de enige gecertificeerde instelling voor cultuureducatie
  • Meedenken over kwaliteitssystemen voor de culturele sector
  • Onderbouwde beoordeling met aanbevelingen en verbeterpunten

Direct aanmelden

Pilot met bibliotheken

In het voorjaar van 2018 start een pilot met een gezamenlijke regeling voor bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. De verwachting is dat deze nieuwe regeling in het najaar van 2018 in gebruik wordt genomen voor de audits bij alle centra voor de kunsten en bibliotheken.

Keurmerk

Het keurmerk Cultuurkeur, hierna keurmerk CK, is in beginsel vier jaar geldig. Na twee jaar vindt een tussentijdse (digitale) controle op de kwaliteitszorg plaats. Hobéon verleent het keurmerk op basis van het rapport van de auditor. U levert daarvoor aan: een goed zelfstandig leesbare zelfevaluatie en de benodigde onderliggende bewijsstukken. De zelfevaluatie kunt u in samenspraak met adviseurs van collega-instellingen opstellen. 

Het certificeringsproces

In het document: ‘Het certificeringsproces Cultuureducatie en Amateurkunst’ treft u informatie over het certificeringsproces, de beslisregels, het keurmerk CK en het College van Deskundigen.

Download handleiding certificeringsproces

Kwaliteitskader

Download kwaliteitskader

d.d. november 2014

Kosten

De kosten voor de audit, inclusief voorbereiding en nawerk, zijn als volgt:

  Klein  Middelgroot  Groot 
Certificeringscyclus van 4 jaar  < 25 fte          25-25 fte 50-75 fte 
   € 1.565,-   € 2.575,-  € 4.090,-
 Prijspeil 2018. Bedragen zijn exclusief btw, inclusief gevelschildje.   

 

 

 

 

Overzicht instellingen met Keurmerk CK

Overzicht instellingen met cultuurkeur  update 20-07-2018.

 

Contact

Voor vragen neemt u contact op met mevrouw G.C. Versluis (coördinator), r.versluis@hobeon.nl of met mevrouw M. Karsdorp (adviseur) m.karsdorp@hobeon.nl.

Aanmelden