Certificering instellingen voor Cultuureducatie en Amateurkunst

Aan kwaliteitsmanagement wordt binnen de cultuureducatie en amateurkunst veel aandacht besteed. Kwaliteit is een voorwaarde voor het voortbestaan van bijvoorbeeld uw muziek- of, dansschool of centrum voor de kunsten. Ook subsidieverstrekkers, (potentiële) klanten en afnemers willen meer zicht hebben op de geboden kwaliteit. 

Certificeringskader        Certificeringsproces

Hobéon-auditoren beschikken over een jarenlange audit-ervaring in de culturele sector met 

  • kennis van kwaliteitssystemen
  • een brede visie op kwaliteit
  • een scherp analytisch vermogen
  • een helicopterview

Certificeringskader

Op basis van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst toetste en certificeerde Hobéon tot juni 2018 instellingen die aangesloten waren bij de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Ook niet-leden konden zich aanmelden voor certificering. Instellingen die voldeden aan de vereisten in het toetsingskader kwamen in aanmerking voor het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur.

In 2017/2018 is dit toetsingskader herzien in verband met synchronisatie met het toetsingskader voor de openbare bibliotheken. De naam van het nieuwe gezamenlijk certificeringskader luidt: Kwaliteit in Beeld. De uitvoering van de audits op basis van Kwaliteit in Beeld ligt met ingang van 7 juni 2018 bij de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening. CBCT werkt met een twintigtal auditoren.
Vanuit Hobéon werken de volgende medewerkers daaraan mee: Willem van Raaijen en Rianne Versluis als expert-auditor en Wienke Blomen en Hans Stoltenborg als peer-auditor.

Certificeringsproces
Wilt u meer weten over het certificeringsproces, bezoekt u dan de website van CBCT
Op deze website vindt u ook het overzicht van alle gecertificeerde organisaties.