Certificering historisch groenspecialisten / erfgoedhoveniers

Historisch groenaanleg onderhouden, vraagt om specialistische kennis. Wilt u laten zien dat u over deze kennis beschikt? Met een certificaat van Hobéon profileert u zich in de markt.

OmschrijvingCertificeringstrajectOrganisaties met certificaat Meer informatie

 

  • Zorgvuldige en inhoudelijke certificeringsprocedure met aandacht voor continue verbetering
  • Aantoonbare professionalisering binnen de branche
  • Hobéon heeft ruim twintig jaar ervaring in de erfgoedsector

Certificering aanvragen

Omschrijving certificaat erfgoedhoveniers

Om kwaliteit te borgen binnen de branche nam een aantal spelers uit de wereld van het historisch groen het initiatief een norm voor een onafhankelijke kwaliteitstoets te ontwikkelen. Met het certificaat erfgoedhovenier kunt u zich onderscheiden op kwaliteit en deskundigheid en is het voor uw opdrachtgevers eenvoudiger uw bedrijf als vakspecialist te herkennen.

BRL 6000 en URL 6010
In samenwerking met een brede vertegenwoordiging van organisaties en personen, actief in de wereld van groen erfgoed, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), stelde de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)  een beoordelingsrichtlijn (BRL) en uitvoeringsrichtlijn (URL) op voor Hovenierswerk van historische tuinen en parken. De BRL geeft richtlijnen voor de eisen aan de organisatie en de certificering; de URL omschrijft de eisen aan het hovenierswerk. Een belangrijk onderdeel van de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijn is de restauratieladder, een instrument en hulpmiddel om keuzes in het onderhouds- en restauratieproces te maken.

Certificeringstraject

Voor kleine ambachtelijke bedrijven in de erfgoedsector is doorgaans ieder project uniek. Een bureaucratische audit- insteek is dan niet de juiste. Hobéons aanpak is praktisch en op maat gesneden.

Het traject start met het invullen van het intakeformulier en een intakegesprek. Hobéon maakt een offerte op maat, vervolgens plannen we de afspraak voor de audit in. We voeren de audits uit in teams met één auditor van Hobéon en één vakinhoudelijke auditor. De auditor van Hobéon heeft kennis van certificering, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. En de inhoudelijk auditor van het vakgebied zelf. Op die manier borgen we de kwaliteit van de audit en zorgen we voor inhoudelijke meerwaarde voor uw als groen professional. Onze audits dragen bij aan een continue professionalisering van uw organisatie.

Na de initiële audit volgt jaarlijks een vervolgaudit. Zo werkt u blijvend aan uw kwaliteit .

Organisaties met certificaat voor erkend erfgoedhovenier

 

Naam organisatie  Vestigingsplaats  Norm   afgifte- en vervaldatum
Debie & Verkuijl  Renswoude  

BRL ERM 6000 Groen Erfgoed
URL ERM 6010 Hovenierswerk historische tuinen en parken

29 april 2019
29 april 2022

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Miranda Maring via 070 30 66 800 of info@hobeon.nl

Certificering aanvragen