Certificering EVC-aanbieders

De meeste mensen bouwen jarenlang waardevolle kennis en ervaring op via een opleiding of cursus, werk, vrijwilligersactiviteiten of andere werkzaamheden. Er kunnen momenten zijn dat ze daar ook een formeel bewijs van willen hebben; een erkenning dat zij die competenties daadwerkelijk in hun bezit hebben. Bijvoorbeeld om een volgende stap in hun loopbaan te zetten.
Lang niet altijd kan dat worden aangetoond in de vorm van een diploma. Hoe dan wel?
EVC is dan een goede mogelijkheid. 

OmschrijvingBeoordelingLinksMeer informatie

  • Ontwikkelingsgericht
  • Strategisch (mee)denken
  • Vakdeskundigheid
  • Maatwerk leveren
  • Betrokkenheid bij het domein
  • Erkende beoordelende 
    organisatie EVC

Neem contact met mij op

Omschrijving

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-aanbieder is een erkend bureau dat iemands kennis en kunde beoordeelt aan de hand van een relevante, landelijk vastgestelde standaard en legt het resultaat hiervan vast in een zogeheten ervaringscertificaat. Met een positief resultaat kan iemand versneld een carrièrestap maken en/of een verkort opleidingstraject volgen.evc beoordelende instantie pauweveer transparant

Hobéon beoordeelt al vele jaren een groot aantal EVC-bureaus om vast te stellen of ze voldoende kwaliteit hebben om landelijkerkend te mogen worden als EVC-aanbieder.

 

Beoordeling

Een beoordelaar (assessor) moet voldoende verstand hebben van het inhoudelijke gebied waarop de kandidaat wil worden beoordeeld. Een erkenning van een EVC-aanbieder is daarom altijd gekoppeld aan een of meer van die inhoudelijke gebieden. Hobéon beoordeelt elke 36 maanden of een EVC-aanbieder de EVC-procedures op die gebieden met de vereiste kwaliteit uitvoert. Daarnaast houdt het, zodra het ervaringscertificaaat is uitgereikt tussentijds toezicht op de aanbieder door een jaarlijkse follow-up check van het kwaliteitszorgsysteem en twee keer per jaar een steekproefsgewijze controle.

Bij een positief resultaat adviseert Hobéon het Nationaal Kenniscentrum EVC tot erkenning. Die erkenning biedt een kwaliteitsgarantie naar de kandidaat en zijn of haar eventuele werkgever.

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van een EVC-procedure vooral wordt bepaald door de kwaliteit van de betreffende assessoren. Hobéon besteedt hier dan ook veel aandacht aan bij de beoordeling van de EVC-aanbieder. Om deze vakbekwaamheid extra te waarborgen en zichtbaar te maken heeft Hobéon in aanvulling op de beoordeling van EVC-bureaus een persoonscertificering voor assessoren.

Hobéon heeft een zeer uitgebreid en stabiel klantenbestand op dit gebied. Klanten waarderen de degelijke en tegelijkertijd klantgerichte en ontwikkelingsgerichte aanpak van Hobéon.

Links

Meer informatiebr staand smal transparant

Wenst u meer informatie over deze vorm van certificering, 
neem dan contact op met:

Bas Reijken

T: (070) 30 66 850 
E: b.reijken@hobeon.nl

of

Marvin Leerdam 

T: (070) 30 66 850 
E:  m.leerdam@hobeon.nl

  

 Neem contact met mij op