Certificering Duurzaam Onderwijs

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Hobéon ondersteunt uw opleiding of instelling bij het verwezenlijken van uw Sustainable Development Goals. Wij ondersteunen opleidingen en instellingen bij de borging van duurzame ontwikkeling. Met een audit of nulmeting duurzaam hoger onderwijs krijgt u inzicht in de integratie van duurzame ontwikkeling in uw opleiding en handvatten  voor verdere verbetering. En met het keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat u zien - bijvoorbeeld aan, het werkveld of aankomende studenten of de overheid  - wat uw bijdrage is aan een duurzame samenleving. Zo kunt u zich profileren en onderscheiden op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hobéon biedt als enige in Nederland een Keurmerk DHO voor het hoger onderwijs. 

QuickscanKeurmerk MVOKeurmerk MBOKeurmerk DHONulmetingMeer informatie Register

  • Hobéons keurmerk DHO is uniek binnen het hoger onderwijs
  •  Onderscheidend vermogen voor uw instelling of opleiding
  • Aantoonbaarheid van duurzame ontwikkeling in de opleiding
  • Stimulans voor verdere ontwikkeling duurzaamheid

Aanmelden

Quickscan duurzame ontwikkeling

Bent u nieuwsgierig hoe uw onderwijsinstelling/opleiding ervoor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling? Doe dan de Quickscan. Deze quickscan bevat twintig vragen. Na het beantwoorden ontvangt u per e-mail een overzicht van uw antwoorden. Ook ontvangt u telefonisch of per e-mail een eerste feedback op de resultaten.

Start nu de Quickscan

Keurmerk MVO

Wilt u als hogeschool uw bijdrage aan een duurzame samenleving aantoonbaar maken? Doe dan de organisatietoets mvo. De organisatietoets mvo is gericht op de rol van de organisatie in en ten opzichte van haar omgeving. Hobéon ontwikkelde een beoordelingskader in samenwerking met verschillende externe deskundigen. We kunnen de audit uitvoeren op het niveau van een dienst, faculteit of instelling. Het beoordelingskader is gebaseerd op een vertaling naar de onderwijspraktijk van de principes en thema's uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Verder is aansluiting gezocht bij de instellingstoets kwaliteitszorg van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs

Ook binnen mbo-opleidingen krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Met het beoordelingskader duurzame ontwikkeling mbo beoordelen wij de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding. Hierbij kijken we naar de inhoud van het onderwijs en naar de organisatie van de opleiding: de visie, het beleid en de bedrijfsvoering. Een positieve beoordeling leidt tot het keurmerk duurzaam MBO. Het keurmerk kent vijf niveaus en is drie jaar geldig. Daarna volgt hercertificatie.

Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)

Voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruiken we het Beoordelingskader Sustainability Higher Education (SHE) . Het SHE-kader 2021 is ontwikkeld voor het meten van duurzame ontwikkeling in hogescholen en universiteiten. Het keurmerk kent vijf ontwikkelingsniveaus. Vanaf ontwikkelingsniveau drie kunt u een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. De SHE-audit is altijd maatwerk. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt. Bekijk onderaan deze pagina het overzicht van gecertificeerde opleidingen.

Nulmeting

Het is ook mogelijk een nulmeting te laten uitvoeren door een van onze adviseurs, bijvoorbeeld als voorbereiding op een SHE-audit. Een nulmeting bestaat uit het uitvoeren van een begeleide zelfevaluatie met behulp van de consensus-gespreksmethode. Daarbij bepalen we in een gezamenlijk gesprek onder andere de huidige stand van zaken en ambities voor de toekomst. Zo creëert u draagvlak, ontwikkelt u een visie en concretiseert u het begrip duurzame ontwikkeling.

College van Deskundigen

Een College van Deskundigen MVO adviseert Hobéon bij de ontwikkeling, uitvoering en bijstelling van de beoordelingskaders. Dit college vertegenwoordigt verschillende onderwijsinstellingen, waaronder het wo, hbo en mbo uit zowel Nederland als Vlaanderen.

Register met opleidingen keurmerk DHO

Hieronder treft u het register met opleidingen waaraan het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is verleend. (onder constructie)

 

Organisatie Opleiding Kwalificatie Afgifte  Geldig tot
Avans Academie voor Deeltijdstudies
Commerciele Economie, incl. sportmarketing
Marketing Management (AD)
Small Business en Retail Management
Small Business en Retail Management (AD)
Communicatie
Bedrijfskunde (AD)
Financiele Dienstverlening (AD)
Accountacy (AD)
Bedrijfseconomie
Human Resource Management
Human Resource Management (AD)
Management in de Zorg
Management in de Zorg (AD)
2 25-01-17 25-01-23
Van Hall Larenstein University of Applied Science Kust- en Zeemanagement 4 10-02-20 10-02-23
Van Hall Larenstein University of Applied Science Milieukunde 4 09-12-19 09-12-22
Van Hall Larenstein University of Applied Science Bos- en Natuurbeheer                     4 02-06-20 02-06-23
Stenden hogeschool  Leisure management 3 10-04-17 10-04-21
Stenden hogeschool  International Toerism Management 4 10-04-17 10-04-21
Avans Hogeschool  HBO Rechten 2 20-04-17 20-04-23
Van Hall Larenstein University of Applied Science  Management van de Leefomgeving 3 19-02-18 1-02-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science  Land- en watermanagement 3 14-12-17 14-12-20
Van Hall Larenstein University of Applied Science Diermanagement 3 7-02-18 7-02-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science  Dier- & Veehouderij
Tuin- en akkerbouw
3 26-03-18 26-03-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science International Development Management 3 25-01-18 25-01-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science  instellingsbreed 3 19-03-18 19-03-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science Tuin en Landschapsinrichting 3 18-06-18 18-06-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science  Voedingsmiddelen technologie
Food technology
3 23-05-18 23-05-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science - NHL Stenden Chemie & Chemische Technologie 2 26-03-18 26-03-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science Biotechnologie en BM&L 3 23-05-18 23-05-21
Avans Hogeschool Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie
SB&RM
Advanced Business Creations
3 18-04-18 18-04-21
Avans Hogeschool Academie voor Bouw en Infra
Bouwkunde
Bouwtechnische Bedrijfskunde
Civiele Techniek
Bouwmanagement en Vastgoed
3 19-03-18 19-03-21
Van Hall Larenstein University of Applied Science Animal Husbandry 3 26-06-18 26-06-21
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Built Environment
Bouwkunde
Civiele Techniek

4 13-12-20 14-12-23 
Van Hall Larenstein University of Applied Science Bedrijfskunde en Agribusiness
Agribusiness & businessadministration
3 16-05-18 16-05-21
Saxion Fashion & Textile Technologies 3 9-06-18 9-06-21
Saxion Bouwkunde en bouwtechische bedrijfskunde 3 10-09-18 10-09-21
Avans Hogeschool Academie voor Veiligheid en Bestuur
Bestuurskunde
Integrale veiligheidskunde
3 14-12-18 14-12-21
Avans Hogeschool  Academie voor Financieel Management
Accountacy
Finance & Control
3 28-01-19 28-01-22
Avans Hogeschool  Academie voor Engineering &ICT
Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek
Mechatronica
Technische Bedrijfskunde
Business IT & Management
Technische Informatica
Informatica

Industrial Engineering & Management

2 01-01-20 01-01-23
Avans Hogeschool 

Academie voor Pedagogisch Basisonderwijs
PABO

 2    
Avans Hogeschool  Academie voor Marketing en Business Management, Breda
Commerciele Economie
Ondernemerschap & Retail Management
 3  09-07-19  09-07-22
Van Hall Larenstein University of Applied Science 

Agricultural Production Chain Management 

Management of Development (MoD)
3 18-10-19 18-10-22
 Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Business School  

Bachelor International Business
Master International Supply Chain Management
Master Consultancy and Entrepreneurship

 3  01-02-21  01-02-24
Saxion Hogeschool, Academie Creatieve Technologie Bachelor Fashion & Textile Technologies 3 27-07-21 27-07-24

Meer informatie?

ml staand smal transparant

Wilt u meer informatie of advies over een van de bovenstaande onderwerpen Neem dan contact op met Marvin Leerdam of bel naar (070) 30 66 800.