Certificering Duurzaam Onderwijs (AISHE)

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Hobéon ondersteunt uw opleiding of instelling bij het verwezenlijken van uw sustainable goals. Wij ondersteunen scholen bij de borging van duurzame ontwikkeling. Met een audit of nulmeting duurzaam hoger onderwijs krijgt u inzicht in de integratie van duurzame ontwikkeling in uw opleiding en handvatten  voor verdere verbetering. En met het keurmerk Maatschappelijk verantwoord ondernemen laat u zien - bijvoorbeeld aan, het werkveld of aankomende studenten of de overheid  - wat uw bijdrage is aan een duurzame samenleving. Zo kunt u zich profileren en onderscheiden op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hobéon biedt als enige in Nederland een keurmerk DHO voor het hoger onderwijs. 

QuickscanKeurmerk MVOKeurmerk MBOKeurmerk DHO (AISHE)NulmetingMeer informatie Register

  • Hobéons keurmerk DHO is uniek binnen het hoger onderwijs
  •  Onderscheidend vermogen voor uw instelling of opleiding
  • Aantoonbaarheid van duurzame ontwikkeling in de opleiding
  • Stimulans voor verdere ontwikkeling duurzaamheid

Aanmelden

Quickscan duurzame ontwikkeling

Bent u nieuwsgierig hoe uw onderwijsinstelling/opleiding ervoor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling? Doe dan de Quickscan. Deze quickscan bevat twintig vragen. Na het beantwoorden ontvangt u per e-mail een overzicht van uw antwoorden. Ook ontvangt u telefonisch of per e-mail een eerste feedback op de resultaten.

Start nu de Quickscan

Keurmerk MVO

Wilt u als hogeschool uw bijdrage aan een duurzame samenleving aantoonbaar maken? Doe dan de organisatietoets mvo. De organisatietoets mvo is gericht op de rol van de organisatie in en ten opzichte van haar omgeving. Hobéon ontwikkelde een beoordelingskader in samenwerking met verschillende externe deskundigen. We kunnen de audit uitvoeren op het niveau van een dienst, faculteit of instelling. Het beoordelingskader is gebaseerd op een vertaling naar de onderwijspraktijk van de principes en thema's uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Verder is aansluiting gezocht bij de instellingstoets kwaliteitszorg van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs

Ook binnen mbo-opleidingen krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Met het beoordelingskader duurzame ontwikkeling mbo beoordelen wij de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding. Hierbij kijken we naar de inhoud van het onderwijs en naar de organisatie van de opleiding: de visie, het beleid en de bedrijfsvoering. Een positieve beoordeling leidt tot het keurmerk duurzaam MBO. Het keurmerk kent vijf niveaus en is drie jaar geldig. Daarna volgt hercertificatie.

Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)

Voor het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruiken we het beoordelingskader Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE) . AISHE is ontwikkeld voor het meten van duurzame ontwikkeling in hogescholen en universiteiten. Het keurmerk kent vijf ontwikkelingsniveaus. Vanaf ontwikkelingsniveau drie kunt u een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. De AISHE-audit is altijd maatwerk. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt. Bekijk ons overzicht van gecertificeerde opleidingen.

Nulmeting

Het is ook mogelijk een nulmeting te laten uitvoeren door een van onze adviseurs, bijvoorbeeld als voorbereiding op een AISHE-audit. Een nulmeting bestaat uit het uitvoeren van een begeleide zelfevaluatie met behulp van de consensus-gespreksmethode. Daarbij bepalen we in een gezamenlijk gesprek onder andere de huidige stand van zaken en ambities voor de toekomst. Zo creëert u draagvlak, ontwikkelt u een visie en concretiseert u het begrip duurzame ontwikkeling.

College van Deskundigen

Een College van Deskundigen MVO adviseert Hobéon bij de ontwikkeling, uitvoering en bijstelling van de beoordelingskaders. Dit college vertegenwoordigt verschillende onderwijsinstellingen, waaronder het wo, hbo en mbo uit zowel Nederland als Vlaanderen.

Register met opleidingen keurmerk DHO

Hieronder treft u het register met opleidingen waaraan het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is verleend. (onder constructie)

Instelling

Opleiding/Sector

 Kwalificatie

 Afgiftedatum

Avans Hogeschool          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bouwkunde, Tilburg, Den Bosch

3

19-mrt-18

Bouwtechnische Bedrijfskunde

2

09-feb-15

Civiele Techniek, Tilburg, Den Bosch

3

19-mrt-18

Ruimtelijke ontwikkeling, Tilburg

3

19-mrt-18

Advanced Business Creation

3

21-jul-15

Small Business en Retail Management

3

21-jul-15

Bestuurskunde, Voltijd, Den Bosch

2

21-jul-15

Integrale Veiligheidskunde (Voltijd, Den Bosch en Breda)

2

21-jul-15

Bedrijfskunde MER (Den Bosch)

2

17-sep-15

Human Research Management
(Den Bosch)

2

17-sep-15

Leraar Basis onderwijs

2

24-sep-15

Commerciële Economie

2

19-okt-15

Small Business en Retail Management

2

19-okt-15

Werktuigbouwkunde

2

27-okt-15

Elektrotechniek

2

27-okt-15

Mechatronica

2

24-mrt-16

Accountancy, Den Bosch

2

 

Bedrijfseconomie, Den Bosch

2

26-nov-15

Communicatie

2

24-nov-15

Commerciële Economie, voltijd

2

07-dec-15

International Business an Luanguages, voltijd

2

07-dec-15

International Business and Management, Breda

2

15-dec-15

Accountancy, Breda

2

07-jan-16

Bedrijfseconomie, Breda

2

07-jan-16

Bedrijfskunde MER, Breda

2

07-jan-16

Human Resource Management, Breda

2

07-jan-16

Technische Bedrijfskunde, Breda-Tilburg

2

25-jan-16

Business-IT & Management, Breda-Tilburg

2

25-jan-16

Technische Informatica, Breda-Tilburg

2

25-jan-16

Informatica, Breda-Tilburg

2

25-jan-16

Communication en Multimedia Design, Den Bosch

2

01-feb-16

Informatica, Den Bosch

2

01-feb-16

Werktuigbouwkunde, Den Bosch

2

01-feb-16

Technische Bedrijfskunde, Den Bosch

2

01-feb-16

Elektrotechniek, Den Bosch

2

01-feb-16

Culturele en Maatschappelijke Vorming, Breda

2

15-feb-16

Maatschappelijk Werk en Dienstverleging, Breda

2

15-feb-16

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Breda

2

15-feb-16

Culturele en Maatschappelijke Vorming, Den Bosch

2

15-feb-16

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Den Bosch

2

15-feb-16

Sociale Pedagogische Hulpverlening, Den Bosch

2

15-feb-16

Verpleegkunde, Breda

2

03-mrt-16

Fysiotherapie, Breda

2

03-mrt-16

Mens en Techniek, Breda

2

03-mrt-16

Communication & Multimedia Design (ACUE)

2

26-mei-16

Commerciële Economie, inclusief Sportmarketing   

2

25-jan-17

Marketing Management (AD)   

2

25-jan-17

Small Business en Retail Management   

2

25-jan-17

Small Business en Retail Management (AD)   

2

25-jan-17

Communicatie

2

25-jan-17

Bedrijfskunde-MER

2

25-jan-17

Bedrijfskunde (AD)

2

25-jan-17

Financiële Dienstverlening (AD)   

2

25-jan-17

Accountancy 

2

25-jan-17

Accountancy (AD)

2

25-jan-17

Bedrijfseconomie   

2

25-jan-17

Human Resource Management

2

25-jan-17

Human Resource Management (AD)   

2

25-jan-17

Management in de Zorg

2

25-jan-17

Management in de Zorg (AD)

2

25-jan-17

Juridisch Hogeschool Avans & Fontys
HBO-rechten

2

20-apr-17

Advanced Business Creation en Small Business & Retail Management

 

18-apr-18

Bedrijfskunde
Integrale veiligheidskunde

3

14-dec-18

Accountancy (Den Bosch)

3

28-1-2019

Finance & Control (Den Bosch)

3

28-1-2019

De Haagse Hogeschool

Facility Management

2

13-jun-13

Hanzehogeschool Groningen

Instituut voor Bedrijfskunde

3

20-feb-14

Instituut Facility Management

2

11-jun-14

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)   

Bouwkunde

4

11-mrt-14

Civiele Techniek

4

11-mrt-14

Logistiek en Economie

3

28-feb-14

Industrieel Product Ontwerpen

2

12-jun-14

Facility Management

3

08-jul-14

Werktuigbouwkunde

2

24-jul-14

Hogeschool Rotterdam

International Business and Management Studies

3

10-jun-15

Hogeschool Utrecht

Technische Bedrijfskunde

3

18-mrt-14

Marnix Academie

Opleiding tot leraar basisonderwijs

3

31-okt-12

Saxion

Fashion & Textile Technologies

 3

10-jul-18

 

Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

3

10-sep-18

Stenden

International Hotel Management

3

06-sep-13

International Tourism Management

4

10-apr-17

Leisure Management

3

10-apr-17

Hogeschool Van Hall Larenstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieukunde

3

11-nov-15

Kust- en Zeemanagement

3

14-okt-16

Bos- en Natuurbeheer

3

11-jan-17

Land- en Watermanagement

3

14-dec-17

International Development Management

3

30-jan-18

Diermanagement

3

07-feb-18

Management van de Leefomgeving (Leeuwarden, Velp)

3

19-feb-18

Dier- en veehouderij en 
Tuin- en  akkerbouw

3

26-mrt-18

Agribusiness and Business Administration 

3

16-mei-18

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Biotechnologie

 3  23-mei-18

Voedingsmiddelentechnologie/Food Technology

 3 23-mei-18

Animal Husbandry          

 3 6-jun-18

Tuin- en Landschapsinrichting 

 3 18-jun-18

Avans Hogeschool

Bestuurskunde

Integrale veiligheidskunde 

 3  14-dec-2018

Hogeschool Van Hall Larenstein
NHL Stenden

Chemie, Chemische Technologie

 26-mrt-18

Meer informatie?

ml staand smal transparant

Wilt u meer informatie of advies over een van de bovenstaande onderwerpen Neem dan contact op met Marvin Leerdam of bel naar (070) 30 66 800.