Certificering Bibliotheken

Hobéon-auditoren beschikken over een jarenlange audit-ervaring in de culturele sector met 

  • kennis van kwaliteitssystemen
  • een brede visie op kwaliteit
  • een scherp analytisch vermogen
  • een helicopterview

Certificeringskader

Sinds 2006 bestaat er een door de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelde certificeringsregeling ten behoeve van de openbare bibliotheken.

In 2017/2018 is deze regeling herzien in het kader van synchronisatie met het toetsingskader voor instellingen voor Cultuureducatie en Amateurkunst. De naam van het nieuwe gezamenlijke certificeringskader luidt: Kwaliteit in Beeld.

De uitvoering van de audits op basis van Kwaliteit in Beeld ligt met ingang van 7 juni 2018 bij de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening. CBCT werkt met een twintigtal auditoren. Vanuit Hobéon werken de volgende medewerkers daaraan mee: Willem van Raaijen en Rianne Versluis als expert-auditor en Wienke Blomen en Hans Stoltenborg als peer-auditor.

Certificeringsproces

Wilt u meer weten over het certificeringsproces, bezoekt u dan de website van CBCT
Op deze website vindt u ook het overzicht van alle gecertificeerde organisaties.