Certificering Bibliotheken

Sinds 2006 bestaat er een door de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelde certificeringsregeling ten behoeve van de openbare bibliotheken. De uitvoering van de audits ligt bij de Stichting certificering openbare bibliotheken. Deze stichting werkt met een twintigtal gecertificeerde auditoren. Willem van Raaijen is één van hen.

Combi-audits

Bij zogeheten multidisciplinaire instellingen behoort een ‘combi-audits’ tot de mogelijkheden. In één auditdag wordt dan zowel het bibliotheekdeel als het kunsteducatieve onderdeel van de instelling beoordeeld. 

Wilt u meer weten over het auditproces, bezoekt u dan de website van Stichting certificering openbare bibliotheken.