Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Aan kwaliteitsmanagement wordt binnen de openbare bibliotheken, instellingen voor cultuureducatie en taalhuizen veel aandacht besteed. Kwaliteit is een voorwaarde voor het voortbestaan. Ook subsidieverstrekkers, (potentiële) klanten en afnemers willen meer zicht hebben op de geboden kwaliteit. 

Hobéon-auditoren beschikken over een jarenlange audit-ervaring bij openbare bibliotheken en de culturele sector met 

  • kennis van kwaliteitssystemen
  • een brede visie op kwaliteit
  • een scherp analytisch vermogen
  • een helicopterview

Certificeringsaudits

CBCT, de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal, toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening. CBCT werkt met een twintigtal auditoren.

Vanuit Hobéon werkt Willem van Raaijen mee als peer-auditor. 

 

Certificeringsproces

Wilt u meer weten over het certificeringsproces, bezoekt u dan de website van CBCT
Op de website van CBCT vindt u ook het overzicht van de gecertificeerde organisaties.