Deskundigheidsbevordering

Hobéon heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en wetgeving voor (onderwijs)instellingen. Met  onze (open) trainingen - voor bijvoorbeeld bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteit, leden van de examen- en toetscommissies en ambtelijk secretarissen - haalt u die kennis in huis. De trainingen zijn volledig op maat en modulair op te bouwen. Onze  adviseurs verzorgen trainingen binnen het vo, mbo, hbo en wo en zijn experts binnen hun vakgebied. Centraal staat de praktische koppeling van kennis, inhoud en vaardigheden. Klaar met de training? Voor sommige trainingen verzorgen we ook een certificeringstraject waarmee u uw vakbekwaamheid onderhoudt.