Arbeidshygiënisten

Kerndeskundigen, zoals arbeidshygiënisten, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als arbeidshygiënist geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken.

Certificatie-eisenRegisterDownloadsOpleidingsinstellingenBij- en nascholingTarievenActueelExamensLinksCertificatiecoördinator Occupational Hygiene Manager

 • Hoogstaande kwaliteit en jarenlange ervaring
 • Erkend door de internationale organisatie voor arbeidshygiëne (IOHA)
 • Persoonlijk en gratis advies
 • Samenwerking met beroepsvereniging

Direct informatie aanvragen

Certificatie-eisen

Voor certificatie worden eisen gesteld aan:

 • vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
 • beroepsopleiding (diploma arbeidshygiëne)
 • werkervaring
 • compleet opgebouwd portfolio
 • bij- en nascholings

Downloads

Opleidingsinstellingen

Informatie volgt.

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- en Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het onderstaande aanvraagformulier Waarderingsonderzoek. Het formulier dient u uit te printen en na het waarmerken per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder downloads.

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 januari 2019:

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie
Aanvraag prijs certificaat
Enkelvoudige certificatie:  
Initiële aanvraag €    1.036,00
Hercertificatie €    1.036,00
Herexamen €    728,00
Dubbel certificatie:  
Initiële aanvraag € 1.403,00
Hercertificatie € 1.403,00
Herexamen €    896,00
Drievoudige certificatie:  
Initiële aanvraag € 2.019,00
Hercertificatie € 2.019,00
Herexamen € 1.318,00
 
Pasje € 30,00

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

 Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
 Eendaags  1 of 2  € 210,00
 Korte meerdaags  3 t/m 10  € 331,00
 Lange meerdaags  >10  € 448,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Actueel

Intercollegiale toetsing

Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dienen (aankomende) certificaathouders (sinds 2016) invulling te geven aan intercollegiale toetsing. Dat betekent dat alle certificatie-aanvragers, dus voor zowel initiële aanvragen als hercertificatie, moeten aantonen dat zij deel hebben genomen aan intercollegiale toetsing (ICT). 

Waarom moet dit nu ineens? Omdat het in de wetgeving staat. Maar daarmee houden de eisen in de wetgeving met betrekking tot ICT ook meteen op. In de wetgeving is niet gedefinieerd hoe groot de ICT-groep moet zijn. Ook worden geen eisen gesteld aan de samenstelling van de ICT-groep. 

Wat wordt er nu verwacht van de certificatie-aanvrager met betrekking tot intercollegiale toetsing? In het portfolio moeten vier casus worden ingebracht die zijn besproken in een ICT-groep. In het sjabloon van het portfolio is ruimte om het verslag van de ICT bijeenkomst vast te leggen, maar het verslag mag ook als bijlage worden bijgevoegd bij het portfolio. Een verslag van de ICT bijeenkomst bevat een datum, plaats, deelnemers en een korte beschrijving van het besprokene (de mogelijke verbetervoorstellen met betrekking tot de casus).
Dus zorg er voor dat voor elke casus in het portfolio het volgende is ingevuld:

 • Alle leervragen.
 • Een verslag van de ICT bijeenkomst.
 • Alle verbeteracties.
 • Resultaat van de ondernomen acties.
 • De complete adviezen, rapporten, verslagen die bij de casus horen zijn bijgevoegd bij het portfolio.

Vul natuurlijk ook de andere categorieën (voorblad, compilatie en de matrix) in het sjabloon portfolio in.
Op deze wijze kan redelijk eenvoudig invulling worden gegeven aan de wettelijke verplichting tot het bijwonen van bijeenkomsten intercollegiale toetsing.

Examens

Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn. Nieuwe examendata worden, zodra bekend, aan onderstaand overzicht toegevoegd.
Examendata:

 • 14 februari 2020
 • 18 maart 2020
 • 15 april 2020
 • 27 mei 2020

Links

Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten
i. www.arbeidshygiene.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
i. www.szw.nl

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparantDe heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Aanvragen informatie

Register

 

Register Arbeidshygiënisten

Laatste mutatie: 4 June 2020