Nieuws

Overlijden Jobien Keijser

Wij zijn stil en aangedaan door het overlijden van onze lieve en altijd zo positief-ingestelde collega Jobien Keijser.

Jobien is in het najaar van 2020 bij Hobéon komen werken om ons trainingsaanbod in communicatieve en logistieke zin structuur te geven. Daarmee heeft ze vol overgave een goede start gemaakt. Na een ziekbed van ruim een jaar is ze sneller dan we hadden kunnen vermoeden overleden. Het haar zo kenmerkende positivisme heeft ze tot aan het einde toe weten vast te houden en uit te dragen. Dat strekt ons allemaal tot voorbeeld.

We wensen Thijs en de kinderen heel veel kracht toe om dit onnoemelijke verlies te dragen.

Willem van Raaijen
directeur